Discontinued App

Kalkulator Poolicz Free

English description below. Poolicz to kalkulator rozwiązujący zadania z matematyki "krok po kroku" - tak jak człowiek. Dostępny 24/7 - bezpłatnie. ...

Discontinued App

Description

English description below. Poolicz to kalkulator rozwiÄ…zujÄ…cy zadania z matematyki "krok po kroku" - tak jak czÅ‚owiek. DostÄ™pny 24/7 - bezpÅ‚atnie. Również online - www.Poolicz.pl. MożliwoÅ›ci: - rozwiÄ…zuje krok po kroku, - bezpÅ‚atny, - pokazuje wynik lub peÅ‚ne rozwiÄ…zanie, - zawiera wiele przydanych funkcji (np. macierze, wektory), - prosty w obsÅ‚udze, - bardzo przydatny, - uniwersalny kalkulator, - naturalny zapis matematyczny, - wpiera proste jak i bardziej zÅ‚ożone funkcje, - dodatkowe możliwoÅ›ci (sinus, cosinus, tangens, cotangens, funkcje cyklometryczne, logarytmy, pierwiastki, uÅ‚amki zwykÅ‚e, potÄ™gowanie, rozwiÄ…zywanie równaÅ„ i nierównoÅ›ci, macierze, wektory, procenty), - rysuje wykresy (np x+2, x^3+0,5), - i wiele innych; RozwiÄ…zaÅ‚ ponad 5 mln zadaÅ„:) --- Poolicz is online step by step calculator. Poolicz solves your algebra homework - step-by-step. Free math problem solver answers your pre-algebra, algebra, trigonometry, calculus and statistics homework questions with step-by-step explanations. Features: - solves step-by-step, - free, - displays both the equation and the result step-by-step, - supports many scientific functions, - easy to use, - very useful, - universal calculator, - mathematical display, - basic calculations, - advanced functions (Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, Log, Sqrt, Power), - graphing calculator (zoom in/out), - step-by-step or result,

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 2.02 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Kalkulator Poolicz Free

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more