Discontinued App

Katar (Jan Brzechwa)

SpotkaÅ‚ katar KatarzynÄ™ - A - psik! Katarzyna pod pierzynÄ™ - A - psik! To utwór Jana Brzechwy, który Å›wietnie nadaje siÄ™ ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

SpotkaÅ‚ katar KatarzynÄ™ - A - psik! Katarzyna pod pierzynÄ™ - A - psik! To utwór Jana Brzechwy, który Å›wietnie nadaje siÄ™ do czytania na gÅ‚os. Profesjonalna lektorka doskonale Å‚Ä…czy nastrój nowatorskich ilustracji z silnie zrytmizowanym tekstem, a puzzle zapewniajÄ… twórczÄ… rozrywkÄ™ na dÅ‚ugi czas. Dynamika utworu dodatkowo wzmacnia przekaz wierszyka, który mówi o tym, jak szybko roznoszÄ… siÄ™ choroby. Z zarazkami nie ma żartów i nie wolno pozwolić im siÄ™ rozprzestrzeniać! NOWOŚĆ!: Każda książeczka w wersji 1.6 zostaÅ‚a dostosowana do rozdzielczoÅ›ci ekranów Retina. Teraz możesz cieszyć siÄ™ ilustracjami w doskonaÅ‚ej jakoÅ›ci obrazu! Nasze książeczki wzbogaciliÅ›my o dodatkowÄ… atrakcjÄ™ - Puzzle! Ilustracje ze wszystkich wydawnictw można ukÅ‚adać w trzech poziomach trudnoÅ›ci, udostÄ™pniliÅ›my też tryb podpowiedzi i dodaliÅ›my dźwiÄ™ki towarzyszÄ…ce zabawie. SpodobaÅ‚a Wam siÄ™ nasza książeczka? JeÅ›li tak, koniecznie oceÅ„cie nas kilkoma gwiazdkami w Customer Ratings! BajkiPolskie.pl - pierwsza na polskim rynku seria elektronicznych książeczek dla dzieci, dostÄ™pna na platformie App Store. To klasyczne, piÄ™knie ilustrowane polskie bajki i wiersze, które możesz umieÅ›cić na eleganckiej póÅ‚ce swojej elektronicznej biblioteczki. Wszystkie wydania, oprócz wygodnego i wyjÄ…tkowo intuicyjnego interfejsu, który pozwala dzieciom na samodzielne przewracanie stron, wzbogacono o możliwość odsÅ‚uchu tekstu czytanego przez profesjonalnych aktorów. ... Zalety: âœâ€ trzy tryby poznawania bajki: czytanie (samodzielne), sÅ‚uchanie (lektor) oraz nowość - puzzle! âœâ€puzzle przedstawiajÄ…ce ilustracje ze wszystkich książeczek, dostÄ™pne sÄ… w trzech poziomach trudnoÅ›ci i uzupeÅ‚nione o podpowiedzi oraz dźwiÄ™ki âœâ€ intuicyjne i proste w obsÅ‚udze oprogramowanie, dostosowane do obsÅ‚ugi przez dziecko âœâ€ przepiÄ™kne, bajeczne ilustracje uzupeÅ‚niajÄ…ce treść książeczek âœâ€ szczegóÅ‚owo dopracowane animacje, np. przy przewracaniu strony âœâ€ najnowsze informacje o serii BajkiPolskie.pl znajdujÄ… siÄ™ na oficjalnej stronie aplikacji oraz koncie na Facebooku ... Funkcjonalność: ☺ rozwijanie wyobraźni dziecka ☺ wprowadzenie najmÅ‚odszych w Å›wiat sÅ‚ynnych, polskich bajek ☺ duża ilość ilustracji, z których można ukÅ‚adać puzzle zapewnia twórczÄ… rozrywkÄ™ na dÅ‚ugi czas ☺ rozwój manualnych zdolnoÅ›ci dziecka dziÄ™ki nowoczesnemu, intuicyjnemu oprogramowaniu ☺ wspomaganie nauki czytania, przyzwyczajanie dziecka do czytania książeczek ☺ gdy nie mamy czasu, by przeczytać dziecku bajkÄ™, zrobi to za nas profesjonalny aktor ========== BajkiPolskie.pl is the first series of digital children's story books on the Polish market, available on the App Store platform. It contains classic, beautifully illustrated stories and poems that you can keep on your elegant digital library shelf.

More

Technical specifications

Version: 1.6

Size: 41.52 MB

System:

Price: $ 0.97

Developed by PGS Software S.A.

Day of release: 0000-00-0

Comments about Katar (Jan Brzechwa)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Katar (Jan Brzechwa)

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more