Discontinued App

Kiosk Blue AB

Kiosk aplikacji reklamowych firmy Blue-AB przygotowującej m.in. publikacje na tablety (gazety, katalogi, prezentacje). Jest to interaktywna reklama, ...

Discontinued App

Description

Kiosk aplikacji reklamowych firmy Blue-AB przygotowującej m.in. publikacje na tablety (gazety, katalogi, prezentacje). Jest to interaktywna reklama, która pokazuje, w jaki sposób można przedstawić każdą publikację na tabletach, tak aby czytelnik mógł nie tylko czytać i przeglądać strony wydania, lecz także bawić się, odkrywając dodatkową zawartość. Aplikacja prezentuje, w jaki sposób treść może być wzbogacona o multimedia, elementy przesuwane zawierające tekst, zdjęcia lub inną grafikę, dodatkowe elementy uruchamiane poprzez dotknięcie określonego punktu na polu strony. Reklama skierowana jest do wydawców gazet, magazynów, biuletynów, oraz właścicieli firm, którzy chcą by ich firma lub produkt były zaprezentowane innowacyjnie. Aplikacja przygotowana jest w dwóch wersjach językowych: w poziomie - czytamy po polsku, w pionie - po angielsku. To coś dla zwolenników nowoczesnych technologii, które ożywią martwą, papierową publikację. Brak kosztów druku i kolportażu to dodatkowe plusy takiego katalogu, gazety czy innego wydawnictwa. Advertising application of the company whose field of activity is, among other things, editing publications for tablets (magazines, catalogues, presentations). It is an interactive advertisement which shows how each single publication can be shown on tablets in a way that readers can not only read and look through the pages of the issue, but also they can play with them, discovering a new content. The application presents how the content may be enriched by multimedia, movable elements containing text, photos or other graphics, some additional elements starting up by touching a certain point of the page. The advertisement is directed to the publishers of newspapers, magazines, bulletins and to the companies’ owners who want their company or products to be presented in an innovative way. The application is prepared in two language versions: horizontally read - Polish, vertically read - English. It is something for the admirers of modern technologies which enliven a still paper publication. Such magazines, catalogues or other publications do not require any printing or distribution expenses which is an extra advantage.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 23.72 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Adam Lukowicz

Day of release: 2013-01-23

Recommended age: 4+

Comments about Kiosk Blue AB

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more