Discontinued App

Konie rasowe

Aplikacja Konie rasowe zawiera wybór ponad 20 najpopularniejszych ras koni. Ilustracje i obszerne opisy koni uzupeÅ‚niajÄ… syntetyczne wizytówki mieszczÄ…ce ...

Discontinued App

Description

Aplikacja Konie rasowe zawiera wybór ponad 20 najpopularniejszych ras koni. Ilustracje i obszerne opisy koni uzupeÅ‚niajÄ… syntetyczne wizytówki mieszczÄ…ce najważniejsze informacje o typowych przedstawicielach tych ras. W aplikacji znalazÅ‚y siÄ™ także zabawne puzzle o kilku poziomach trudnoÅ›ci. Aplikacja umożliwia miÅ‚oÅ›nikom koni wyszukiwanie ich wg nazwy oraz przeglÄ…danie w kilku wygodnych trybach, a także - w sekcji sÅ‚ownik pojęć specjalistycznych - zapoznanie siÄ™ ze specyficznym nazewnictwem. * Tryb listy ras koni To standardowa lista zawierajÄ…ca miniaturki i nazwy ras koni w porzÄ…dku alfabetycznym. W tym trybie możemy wyszukiwać wg nazw ras koni. * Tryb graficznej wstÄ™gi Jest to ciÄ…g kart z miniaturami koni uÅ‚ożonymi w porzÄ…dku alfabetycznym; na karcie wybranej rasy przycisk „wiÄ™cej” umożliwia przejÅ›cie w tryb oglÄ…dania pojedynczego konia. * Tryb wyÅ›wietlania ‘karty’ pojedynczego konia W tym trybie widzimy jego nazwÄ™, miniaturkÄ™ oraz wizytówkÄ™ z podstawowymi informacjami o danej rasie, a także dużą ilustracjÄ™ konia wraz z obszernym opisem rasy. * Tryb grup ras koni Prezentowane rasy zostaÅ‚ podzielone na 4 grupy. W tym trybie dostÄ™pne jest hasÅ‚o opisujÄ…ce danÄ… grupÄ™ oraz lista ras koni należących do tej grupy. Wybór jednej pozycji z listy umożliwia przejÅ›cie w tryb oglÄ…dania pojedynczego konia. * Tryb gry Każda z ilustracji może stanowić grÄ™ typu puzzle. Ciekawe, czy dobrze zapamiÄ™taÅ‚eÅ› ilustracjÄ™. Sprawdź to! Wskaż puzzlom odpowiednie miejsce; gdy poprawnie uÅ‚ożysz ilustracjÄ™, linie podziaÅ‚u zniknÄ…. JeÅ›li uważasz, że zadanie jest zbyt Å‚atwe lub zbyt trudne â€â€ zmieÅ„ poziom trudnoÅ›ci. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 9.28 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Konie rasowe

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more