Discontinued App

Królik Bystrzak 2 klasa

OGROMNE KULE SEROWE ATAKUJÄ„! Ocal LotyllÄ™, niezwykÅ‚y statek Królika Bystrzaka i lwa Leona, przed górÄ… ciÄ…gnÄ…cego sera! Nasi bohaterowie ...

Discontinued App

Description

OGROMNE KULE SEROWE ATAKUJÄ„! Ocal LotyllÄ™, niezwykÅ‚y statek Królika Bystrzaka i lwa Leona, przed górÄ… ciÄ…gnÄ…cego sera! Nasi bohaterowie muszÄ… odnaleźć statek, zanim zrobiÄ… to przebiegli piraci. Weź udziaÅ‚ w wielkiej przygodzie, rozwiÄ…zujÄ…c zadania jÄ™zykowe, przyrodnicze, matematyczne, a także podajÄ…c godziny! UmiejÄ™tnoÅ›ci matematyczne - Dodawanie z przenoszeniem - Odejmowanie z pożyczaniem - Tworzenie równaÅ„ - Rozpoznawanie ciÄ…gów liczbowych - Rozpoznawanie wielokrotnoÅ›ci liczb - Porównywanie wartoÅ›ci liczbowych - Rozpoznawanie uÅ‚amków - Podawanie godziny UmiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowe - Ortografia - Poszerzanie zakresu sÅ‚ownictwa - Doskonalenie wymowy - ZwiÄ…zek miÄ™dzy pisowniÄ… a wymowÄ… - Zbitki wyrazów - Dwuznaki - Rozpoznawanie synonimów i antonimów - Tworzenie zÅ‚ożeÅ„ wyrazowych - Czytanie ze zrozumieniem - Konstruowanie zdaÅ„ - Stosowanie interpunkcji i wielkich liter UmiejÄ™tnoÅ›ci przyrodnicze - Rozpoznawanie charakterystycznych cech i elementów budowy owadów - Korzystanie z wykresów w celu zdobywania informacji Sztuka myÅ›lenia - RozwiÄ…zywanie zadaÅ„ Sztuka i kreatywność - Rysowanie i malowanie - Tworzenie kalendarzy - Komponowanie muzyki Automatyczne dostosowywanie do poziomu umiejÄ™tnoÅ›ci - Dostosowywanie do tempa rozwoju dziecka Tryb przygody lub treningu - Rozwijaj umiejÄ™tnoÅ›ci na dwa sposoby: weź udziaÅ‚ we wciÄ…gajÄ…cej przygodzie lub ćwicz konkretne umiejÄ™tnoÅ›ci Inteligentna pomoc w czasie samodzielnej rozgrywki - Przyjacielskie postaci oferujÄ… swojÄ… pomoc, gdy dziecko jej potrzebuje Nadzór nad procesem edukacyjnym - Sprawdzaj poziom umiejÄ™tnoÅ›ci dziecka i poczynione w zakresie każdego przedmiotu postÄ™py

More

Technical specifications

Version: 1.02

Size: 220.46 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Królik Bystrzak 2 klasa

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more