Discontinued App

Kurs angielskiego De Agostini

Kurs jÄ™zyka angielskiego De Agostini - ucz siÄ™ w domu i w drodze: szybko, efektywnie i przyjemnie! Szlifuj swój angielski poprzez żywe ...

Discontinued App

Description

Kurs jÄ™zyka angielskiego De Agostini - ucz siÄ™ w domu i w drodze: szybko, efektywnie i przyjemnie! Szlifuj swój angielski poprzez żywe dialogi z wyjÄ…tkowego serialu, interaktywne ćwiczenia i testy gramatyczne, wzbogacaj sÅ‚ownictwo korzystajÄ…c z obszernego podrÄ™cznego sÅ‚ownika. Pierwsza lekcja i sÅ‚ownik - gratis! Poznaj niezwykÅ‚Ä… ofertÄ™ edukacyjnÄ… De Agostini - do nabycia w formie wybranych pojedynczych lekcji, jednego z czterech poziomów zaawansowania albo - w cenie promocyjnej - w postaci kompletnego zamkniÄ™tego kursu. Motywem przewodnim kursu jest fabularna historia piÄ…tki mÅ‚odych ludzi, studentów aktorstwa - każdy epizod serialu z ich udziaÅ‚em to pretekst do ćwiczenia żywego jÄ™zyka w codziennych, praktycznych sytuacjach. Aplikacja adaptuje w caÅ‚oÅ›ci renomowany program nauki angielskiego De Agostini do użytku na urzÄ…dzeniach mobilnych: iPhonie, iPadzie i iPodTouchu. PodziaÅ‚ na cztery poziomy zaawansowania zapewnia efektywnÄ… naukÄ™ na każdym poziomie znajomoÅ›ci jÄ™zyka. Co oferuje aplikacja z kursem: •Realistyczny rozrywkowy sitcom jako pretekst do efektywnej i przyjemnej nauki. •Cztery poziomy nauki o zróżnicowanym stopniu trudnoÅ›ci - w sumie 60 lekcji skomponowanych pod kÄ…tem przyjÄ™tego przez RadÄ™ Europy standardu poziomu biegÅ‚oÅ›ci jÄ™zykowej: A1 Elementary A2 High Elementary B1 Low Intermediate B2 Intermediate •Test kwalifikujÄ…cy pomoże Ci w wyborze optymalnego poziomu zaawansowania. •Interaktywne pomoce jÄ™zykowe z ponad 300 ćwiczeniami do sprawdzania na bieżąco i w dowolnym momencie postÄ™pów w nauce. •SÅ‚ownik z 30.000 haseÅ‚. •Przejrzyste, zrozumiaÅ‚e wyjaÅ›nienia ponad 200 reguÅ‚ gramatycznych. Wersja na iPada oferuje dodatkowe treÅ›ci: •Gramatyczne „hotspots” i podpisy pod scenami sitcomu. •PrzystÄ™pne objaÅ›nienia reguÅ‚ gramatycznych, interaktywne sesje i dodatkowe treÅ›ci. •SÅ‚ownik obrazkowy uÅ‚atwiajÄ…cy naukÄ™ przez wizualizacjÄ™ rzeczy i zjawisk. INFO ------ Kurs angielskiego jest aplikacjÄ… uniwersalnÄ…. Wystarczy, że Å›ciÄ…gniesz jÄ… raz, aby zainstalować na wszystkich używanych przez Ciebie urzÄ…dzeniach Apple: iPodTouch, iPhonie czy iPadzie i korzystać z niej w dowolnym miejscu i czasie. POMOC -------- Na stronie Pomocy (link na dole po prawej stronie) znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania (FAQ). KONTAKT ----------- JeÅ›li masz pytania dotyczÄ…ce aplikacji albo chcesz podzielić siÄ™ z nami swoimi uwagami lub sugestiami, skontaktuj siÄ™ z naszym Biurem ObsÅ‚ugi Klienta za poÅ›rednictwem formularza na stronie internetowej http://www.deagostini.pl/kontakt

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 72.7 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Kurs angielskiego De Agostini

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more