LES 2 HD (Norge)

LES 2 er utviklet for å hjelpe fremmedspråklige å lære å lese på norsk. Appen kan brukes på tre måter: 1: Lære norske ord. 240 ord fordelt ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

LES 2 er utviklet for å hjelpe fremmedspråklige å lære å lese på norsk. Appen kan brukes på tre måter: 1: Lære norske ord. 240 ord fordelt på 8 kategorier. Kategoriene sammenfaller i stor grad med temaene i «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og er valgt ut i samarbeid med erfarne alfa-lærere. Ordene er representert med bilde og norsk uttale. 2: Lære de norske bokstavlydene (pluss de sammensatte grafemene kj, skj og ng). Man kan velge mellom små og store bokstaver. 3: Lære å trekke bokstaver sammen til ord. Når en finger trekkes over bokstavene i et ord blir bokstavlydene uttalt, og man hører hvilket ord det blir. Appen inneholder spill i hver kategori for å øve på og automatisere ordene.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 75.31 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about LES 2 HD (Norge)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download LES 2 HD (Norge) free

Similar apps to LES 2 HD (Norge)

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more