LES Lite (NORGE)

Denne demoen inneholder totalt 12 ord man kan trene på. Last ned fullversjonen for å få tilgang til 200 ord! LES er en norskutviklet app, utviklet av ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Denne demoen inneholder totalt 12 ord man kan trene på. Last ned fullversjonen for å få tilgang til 200 ord! LES er en norskutviklet app, utviklet av Legi i samarbeid med Red Rock AS, som hjelper deg med å ”knekke lesekoden”: dvs. sette sammen bokstavlyder til ord. For alle som skal lære å lese på norsk. Bruken av touch-skjerm til å lese ord er unik i LES: Før en finger over bokstavene og hør hvilket ord det blir! Trener avkoding av 200 norske ord: Nivå 1: 30 ord med bokstavlydene i s o l a m e r u f å v Nivå 2: 50 ord med alle de norske bokstavene Spill for å avkode og automatisere ord innenfor fire kategorier. Presentasjon av alle ordene med bilder og uttale gjør at denne appen også passer i leseopplæring for fremmedspråklige. Det er viktig med tidlig innsats for å forebygge lesevansker. Denne appen gir trening i å trekke sammen fonemer (bokstavlyder) til ord, noe elever med dysleksi trenger å trene mye på. Lesing er en komplisert prosess. Denne appen bidrar i den kritiske fasen, nemlig ved sammenbinding av bokstavlydene, der mange ”faller av” og begynner å lære ord utenat, uten å ha forstått hvordan man avkoder ukjente ord. Et kompetansemål etter 2. klasse er: - trekke bokstavlyder sammen til ord. Ordene i denne første versjonen er lydrette, uten sammensatte grafemer og dobbel konsonant. Velg mellom: • Store/små bokstaver • Guttestemme/jentestemme • Skarre-r/rulle-r Valgmulighetene gjelder ikke for presentasjon av ordene. Ordene er godkjent på bokmål og nynorsk

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 79.18 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Ingeborg Krogsgaard

Day of release: 2012-11-16

Recommended age: 4+

Comments about LES Lite (NORGE)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download LES Lite (NORGE) free

Similar apps to LES Lite (NORGE)

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more