Discontinued App

LearnToDrivePolnisch

„learn to Drive“ Zawsze, wszędzie, w 12 językach ucz się łatwiej do prawa jazdy „learn to Drive“ jest Twoim bystrym trenerem ...

Discontinued App

Description

„learn to Drive“ Zawsze, wszÄ™dzie, w 12 jÄ™zykach ucz siÄ™ Å‚atwiej do prawa jazdy „learn to Drive“ jest Twoim bystrym trenerem teorii do egzaminu na prawo jazdy. Wszystkie aktualne oficjalne pytania egzaminacyjne z dnia 19.01.2013: Uczysz siÄ™ kiedy chcesz i gdzie chcesz, także online. Ucz siÄ™ konkretnych tematów, kontroluj Swoje postÄ™py i powtarzaj problematyczne pytania. DziÄ™ki „learn to Drive“ dasz radÄ™ na egzaminie! "Aplikacja „learn to Drive“: ucz siÄ™ Å‚atwiej do prawa jazdy Bystry trener teorii do iPhona ze wszystkimi nowymi urzÄ™dowymi pytaniami " Punktualnie wraz z pojawieniem siÄ™ zmienionej wersji katalogu pytaÅ„ teoretycznych do egzaminu na prawo jazdy od DEKRA oraz TÃœV nowa aplikacja „Learn to Drive“ oferuje wiÄ™kszy komfort poprzez odprężajÄ…cÄ… naukÄ™ do egzaminu na prawo jazdy, dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Ucz siÄ™ do do egzaminu nie tylko w Twoim jÄ™zyku, ale także zdaj go w nim. Wersja podstawowa, która zawiera tylko arkusze zadaÅ„, nadal pozostaje bezpÅ‚atna. Po wprowadzeniu wersji niemieckiej „Learn to Drive“ aplikacja stopniowo pojawiać siÄ™ bÄ™dzie na rynku w jÄ™zyku angielskim, polskim oraz tureckim jak również w pozostaÅ‚ych oÅ›miu oficjalnie dopuszczonych jÄ™zykach. PeÅ‚na wersja „Learn to Drive“ sprawi, że iPhone stanie siÄ™ Twoim nauczycielem jazdy. "Użytkownik może siÄ™gnąć do wszystkich urzÄ™dowych pytaÅ„. Odpowiedzi bÄ™dÄ… zapisywane na urzÄ…dzeniu w celu efektywnej kontroli postÄ™pów w nauce. Raz pobrany program umożliwia korzystanie z niego również w trybie online. DziÄ™ki temu możliwa jest efektywna nauka- zawsze, w każdym miejscu. CzasochÅ‚onna obsÅ‚uga oÅ‚ówka, gumki i papieru to już przeszÅ‚ość. DziÄ™ki komfortowi obsÅ‚ugi, przejrzystemu przedstawieniu i inteligentnym funkcjom „Learn to Drive“ przyspiesza uczenie siÄ™: Zorganizowana nauka wedÅ‚ug obszarów tematycznych - nauka zagrożeÅ„, znaków drogowych oraz techniki - jest tak samo możliwa jak indywidualne zaznaczanie szczególnie trudnych pyta w celu ich późniejszego powtórzenia. Poza tym możliwa jest symulacja egzaminu i zdanie specjalnego treningu, na przykÅ‚ad odnoszÄ…cego siÄ™ do tak problematycznych formuÅ‚ drogi hamowania, drogi zatrzymania oraz hamowania w przypadku zagrożenia. „Learn to Drive“ jest osobistym trenerem teorii na telefon komórkowy w atrakcyjnej cenie: efektywna, bezstresowa nauka zmniejsza strach przed egzaminem teoretycznym i szybko przyczynia siÄ™ do zwiÄ™kszenia poziomu wiedzy. Prosimy odwiedzić nas na naszej stronie www.learntodrive.de " BezpÅ‚atne sÄ…: -       Arkusze pytaÅ„ (nie zależnie od wersji jÄ™zykowej) -       Zakresy tematyczne o   Nauka zagrożeÅ„ o   Zachowanie w ruchu drogowym o   pierwszeÅ„stwo przejazdu o   Znaki drogowe o   Ochrona Å›rodowiska o   Technika o   Kwalifikacje i umiejÄ™tnoÅ›ci kierowców o   Przepisy dotyczÄ…ce eksploatacji pojazdów -       Pomoc w nauce & dodatki o   PostÄ™py w nauce o   Zaznaczone pytania o   Trening specjalny o   Ważne informacje (Zbiór wartoÅ›ci i formuÅ‚ do zapamiÄ™tania) -          Pomocne funkcje o   Ładny interfejs o   Formularze pytaÅ„ skierowane na cel o   Testy wedÅ‚ug obszarów tematycznych o   Åšledzenie i kontrolowanie postÄ™pów w nauce o   Zaznaczanie ważnych pytaÅ„ oraz ich późniejsze sprawdzenie/późniejsza nauka o   Trening specjalny np. odpytanie z formuÅ‚ o   Arkusze testowe o   Symulacja egzaminu o   Brak koniecznoÅ›ci poÅ‚Ä…czenia z Internetem o   możliwość nauki do 15 kategorii prawa jazdy o   Wszystkie zdjÄ™cia powiÄ™kszane po klikniÄ™ciu

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 19.61 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about LearnToDrivePolnisch

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more