Learning Game

“Do vui ngay Tet” is a small and excellent learning game for 3+ year-old kid. The game contains more than 300 Vietnamese folk riddles related to Tet ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

“Do vui ngay Tet” is a small and excellent learning game for 3+ year-old kid. The game contains more than 300 Vietnamese folk riddles related to Tet holidays with answers, sounds and vivid and cute illustrations. It helps your kids to learn more on the natural phenomenon, appellation characters, people, place-names, flowers, fruits, animals, objects,… related to Tet holidays and New Year season to develop their intelligence, awareness and help them to remember Vietnamese Tet culture. This app also makes it interesting for the kids to learn and study about Vietnamese Tet cultures through the folk riddles. The parents can play together with their kids and explain the difficult riddles as well as help them to learn it if they cannot read. “Do vui ngay Tet” also has 3 levels in difficulty: easy, normal and hard. Kids can start with any level or the first level and the app automatically adjusts the level based on kid’s ability. The riddles are repetitive to help them can remember and identify the things quickly. *************************************************** “Đố vui ngày Tết” là má»™t phần mềm trò chÆ¡i mang tính giáo dục cao dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên bao gồm tuyển tập các câu đố dân gian vá»›i hÆ¡n 300 câu đố liên quan đến ngày Tết kèm lời giải, âm thanh và hình ảnh minh họa sinh Ä‘á»™ng và ngá»™ nghÄ©nh. Phần mềm sẽ giúp bé phát triển trí tuệ, nhận thức thế giá»›i xung quanh cÅ©ng nhÆ° gợi nhá»› đến văn hóa ngày Tết cổ truyền của người Việt thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng tá»± nhiên, danh xÆ°ng nhân vật, con người, địa danh, hoa quả, các con vật, đồ vật, … liên quan đến ngày Tết. Phần mềm này cÅ©ng giúp các bé hứng thú học tập và tìm hiểu về ngày Tết truyền thống thông qua những câu đố dân gian. Các bậc cha mẹ cÅ©ng có thể tham gia chÆ¡i cùng vá»›i bé và giải thích cho bé những Ä‘iều chÆ°a hiểu rõ cÅ©ng nhÆ° có thể giúp các bé chÆ°a biết đọc có thể chÆ¡i tốt. Phần mềm cÅ©ng được chia ra theo các cấp Ä‘á»™ khó, dá»…, trung bình. Các bé có thể bắt đầu chÆ¡i từ cấp Ä‘á»™ Dá»… hoặc bất kỳ cấp Ä‘á»™ nào và phần mềm sẽ tá»± Ä‘á»™ng Ä‘iều chỉnh theo trình Ä‘á»™ của bé. Các câu đố cÅ©ng được lặp Ä‘i lặp lại nhiều lần giúp bé có khả năng nhận biết và ghi nhá»› các đồ vật nhanh hÆ¡n.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 15.62 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Learning Game

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Learning Game free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more