Discontinued App

Litery i cyfry WSiP. Ćwiczenia dla dzieci

Aplikacja oferuje ćwiczenia pomagające dziecku szybciej osiągnąć gotowość szkolną. Podział treści na cztery obszary: Szlaczki, Rysunki, Litery, ...

Discontinued App

Description

Aplikacja oferuje ćwiczenia pomagajÄ…ce dziecku szybciej osiÄ…gnąć gotowość szkolnÄ…. PodziaÅ‚ treÅ›ci na cztery obszary: Szlaczki, Rysunki, Litery, Cyfry umożliwia dobór stopnia trudnoÅ›ci zadaÅ„ zgodnie z umiejÄ™tnoÅ›ciami i potrzebami dziecka. DziÄ™ki zaproponowanym ćwiczeniom, takim jak wodzenie palcem po Å›ladzie ciÄ…gÅ‚ym i Å›ladzie wykropkowanym, dziecko Å‚atwiej zapamiÄ™tuje ksztaÅ‚ty, rozwija koordynacjÄ™ wzrokowo-ruchowÄ…. Wygodny sposób poruszania siÄ™ po aplikacji nie przeszkadza dziecku koncentrować siÄ™ na zadaniu i motywuje do dalszej pracy. Aplikacja wspiera realizacjÄ™ wymagaÅ„ podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Litery i cyfry to pierwsza aplikacja edukacyjna przygotowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - najwiÄ™kszego w Polsce wydawcÄ™ podrÄ™czników i materiaÅ‚ów dydaktycznych.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 37.62 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Litery i cyfry WSiP. Ćwiczenia dla dzieci

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more