Discontinued App

Litery i cyfry WSiP. Ćwiczenia dla dzieci

Aplikacja oferuje ćwiczenia pomagające dziecku szybciej osiągnąć gotowość szkolną. Podział treści na cztery obszary: Szlaczki, Rysunki, Litery, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Aplikacja oferuje ćwiczenia pomagajÄ…ce dziecku szybciej osiÄ…gnąć gotowość szkolnÄ…. PodziaÅ‚ treÅ›ci na cztery obszary: Szlaczki, Rysunki, Litery, Cyfry umożliwia dobór stopnia trudnoÅ›ci zadaÅ„ zgodnie z umiejÄ™tnoÅ›ciami i potrzebami dziecka. DziÄ™ki zaproponowanym ćwiczeniom, takim jak wodzenie palcem po Å›ladzie ciÄ…gÅ‚ym i Å›ladzie wykropkowanym, dziecko Å‚atwiej zapamiÄ™tuje ksztaÅ‚ty, rozwija koordynacjÄ™ wzrokowo-ruchowÄ…. Wygodny sposób poruszania siÄ™ po aplikacji nie przeszkadza dziecku koncentrować siÄ™ na zadaniu i motywuje do dalszej pracy. Aplikacja wspiera realizacjÄ™ wymagaÅ„ podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Litery i cyfry to pierwsza aplikacja edukacyjna przygotowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - najwiÄ™kszego w Polsce wydawcÄ™ podrÄ™czników i materiaÅ‚ów dydaktycznych.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 37.62 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Litery i cyfry WSiP. Ćwiczenia dla dzieci

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Litery i cyfry WSiP. Ćwiczenia dla dzieci free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more