Discontinued App

Logic Track GPS Mobile

System lokalizacyjno-logistyczny GPS Logic w wersji mobilnej dla urzÄ…dzeÅ„ z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów Logic ...

Discontinued App

Description

System lokalizacyjno-logistyczny GPS Logic w wersji mobilnej dla urzÄ…dzeÅ„ z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów Logic Sp. z o.o. Sp. k., których obiekty wyposażone sÄ… w terminale telematyczne dziaÅ‚ajÄ…ce w systemie Logic. Uwaga! Do poprawnego lokalizowania użytkownika na mapie wymagane jest aktywowanie w urzÄ…dzeniu opcji zezwalajÄ…cej na "użycie informacji o Twoim poÅ‚ożeniu". Oferowane funkcjonalnoÅ›ci i dostarczane dane: - lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym ze wskazaniem czasu, który upÅ‚ynÄ…Å‚ od ostatniego odczytu danych, - wskazywanie stanu obiektu (jazda, zatrzymanie, postój, alarm, przemieszczenie), - wskazywanie poziom sygnaÅ‚ów GPS i GSM, ich zakÅ‚ócania oraz systemowych ostrzeżeÅ„ i alarmów, - wskazywanie danych z urzÄ…dzeÅ„: prÄ™dkość jazdy, prÄ™dkość obrotowa silnika, stan stacyjki pojazdu, stan silnika pojazdu, napiÄ™cie w instalacji elektrycznej, stan pracy tachografu, poziom paliwa, temperatura w komorze chÅ‚odniczej itp. - wskazywanie ostatniej trasy przejazdu w czasie rzeczywistym (również w trakcie jazdy), - lokalizacja użytkownika wzglÄ™dem monitorowanego pojazdu, a) lokalizacja na podstawie sygnaÅ‚u z wież sieci komórkowych co 300m i co 30 sek. b) lokalizacja na podstawie sygnaÅ‚u GPS co 10m i co 5 sek. c) lokalizacja na podstawie sieci wi-fi, staÅ‚a. - obsÅ‚uga grupy obiektów ‘obserwowane’ - możliwość dodawania do grupy wybranych obiektów z innych grup, - obsÅ‚uga raportów: raport tras, raport tachograf-pojazd, raport zużycia paliwa (dane prezentowane na cyfrowej mapie i wykresach) - raporty z okresu ostatnich 48 godzin, - obsÅ‚uga historii raportów, - obsÅ‚uga administracyjna powiadomieÅ„, telefonów alarmowych i assistance dla monitorowanego obiektu, - wyszukiwanie obiektów z grup po nazwie, WiÄ™cej informacji o systemie Logic i aplikacji mobilnej znajduje siÄ™ na www.logic.eu _____________________________________________________ Localization and logistics system (AVL) for mobile devices with iOS. The app is designed for Logic Sp. z o.o. Sp. k. clients, whose vehicles are equipped with telematics terminals working in Logic AVL system. Note! For poperly iOS device localization (in relation to a monitored vehicle) it is required to enable 'user current location'. Provided functionalities and data: - real-time vehicle localization with info about last data transfer, - movement status indication (drive, stop, parking, alarm, displacement), - GPS/GSM signal, jamming, warnings and alarms indication, - data from GPS device: speed, RPM, ignition status, engine status, voltage, tachograph status, fuel level, temperature in isothermal containers etc. - last route indication (also during car movement), - Infis GPS Mobile user localization in relation to a monitored vehicles. a) based on mobile networks - every 300m and every 30 seconds. b) based on GPS signal - every 10m and every 5 seconds. c) baser on wireless networks - permanent. - additional vehicle group named ‘current monitoring’ (user can add to this group any objects from other groups), - last 48 hours reports handling: routes report, tachograph-vehicle report, fuel consumption report (data on digital map and graphs, - reports history handling, - admin-message, alarm phone calls and object assistance handling, - vehicle search (by name). More information about Logic system and mobile application is available on www.logic.eu

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 4.17 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Logic Track GPS Mobile

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more