Discontinued App

Logic Track GPS Mobile

System lokalizacyjno-logistyczny GPS Logic w wersji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów Logic ...

Discontinued App

Description

System lokalizacyjno-logistyczny GPS Logic w wersji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów Logic Sp. z o.o. Sp. k., których obiekty wyposażone są w terminale telematyczne działające w systemie Logic. Uwaga! Do poprawnego lokalizowania użytkownika na mapie wymagane jest aktywowanie w urządzeniu opcji zezwalającej na "użycie informacji o Twoim położeniu". Oferowane funkcjonalności i dostarczane dane: • lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym ze wskazaniem czasu, który upłynął od ostatniego odczytu danych, • wskazywanie stanu obiektu (jazda, zatrzymanie, postój, alarm, przemieszczenie), • wskazywanie poziom sygnałów GPS i GSM, ich zakłócania oraz systemowych ostrzeżeń i alarmów, • wskazywanie danych z urządzeń: prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika, stan stacyjki pojazdu, stan silnika pojazdu, napięcie w instalacji elektrycznej, stan pracy tachografu, poziom paliwa, temperatura w komorze chłodniczej itp. • wskazywanie ostatniej trasy przejazdu w czasie rzeczywistym (również w trakcie jazdy), • lokalizacja użytkownika względem monitorowanego pojazdu, a) lokalizacja na podstawie sygnału z wież sieci komórkowych co 300m i co 30 sek. b) lokalizacja na podstawie sygnału GPS co 10m i co 5 sek. c) lokalizacja na podstawie sieci wi-fi, stała. • obsługa grupy obiektów ‘obserwowane’ – możliwość dodawania do grupy wybranych obiektów z innych grup, • obsługa raportów: raport tras, raport tachograf-pojazd, raport zużycia paliwa (dane prezentowane na cyfrowej mapie i wykresach) – raporty z okresu ostatnich 48 godzin, • obsługa historii raportów, • obsługa administracyjna powiadomień, telefonów alarmowych i assistance dla monitorowanego obiektu, • wyszukiwanie obiektów z grup po nazwie, Więcej informacji o systemie Logic i aplikacji mobilnej znajduje się na www.logic.eu _____________________________________________________ Localization and logistics system (AVL) for mobile devices with iOS. The app is designed for Logic Sp. z o.o. Sp. k. clients, whose vehicles are equipped with telematics terminals working in Logic AVL system. Note! For poperly iOS device localization (in relation to a monitored vehicle) it is required to enable 'user current location'. Provided functionalities and data: • real-time vehicle localization with info about last data transfer, • movement status indication (drive, stop, parking, alarm, displacement), • GPS/GSM signal, jamming, warnings and alarms indication, • data from GPS device: speed, RPM, ignition status, engine status, voltage, tachograph status, fuel level, temperature in isothermal containers etc. • last route indication (also during car movement), • Infis GPS Mobile user localization in relation to a monitored vehicles. a) based on mobile networks - every 300m and every 30 seconds. b) based on GPS signal - every 10m and every 5 seconds. c) baser on wireless networks - permanent. • additional vehicle group named ‘current monitoring’ (user can add to this group any objects from other groups), • last 48 hours reports handling: routes report, tachograph-vehicle report, fuel consumption report (data on digital map and graphs, • reports history handling, • admin-message, alarm phone calls and object assistance handling, • vehicle search (by name). More information about Logic system and mobile application is available on www.logic.eu

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 4.17 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Logic Sp. z o.o. Sp. k.

Day of release: 2013-10-29

Recommended age: 4+

Comments about Logic Track GPS Mobile

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more