MGA

ล่าสุà¸â€à¸à¸±à¸š MGA Brochure Application ให้นักธุรกิจสมัยใหม่อย่างคุณ มีตัวช่วยทางการตลาà¸â€à¸—ี่ทันสมัยและทันใจกว่าที่เคย Marketing ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

ล่าสุà¸â€à¸à¸±à¸š MGA Brochure Application ให้นักธุรกิจสมัยใหม่อย่างคุณ มีตัวช่วยทางการตลาà¸â€à¸—ี่ทันสมัยและทันใจกว่าที่เคย Marketing GURU Association (MGA) เป็นศูนย์รวมนักวิชาการผู้มีประสบการณ์การà¸â€à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸˜à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ˆà¸¡à¸²à¸£à¸§à¸¡à¸•à¸±à¸§à¸à¸±à¸™ เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในประเทศไทยà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸â€à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸¢à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆ เราเข้าสู่ปีที่ 15 แห่งประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามเชื่อมั่นจากนักวิชาการ นักบริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 1,300 กิจการ MGA ขยายเครือข่ายการบริการà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸„วามรู้ให้เข้าถึงสมาชิก โà¸â€à¸¢à¹„à¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¹€à¸Šà¸´à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸„อลัมนิสต์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸•à¸¥à¸²à¸â€ à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸—ธ์ธุรกิจ ในนิตยสารธุรกิจชั้นนำมากมาย มีรายการแม่ไม้นักบริหาร ทาง TNN2 (ในระบบà¸â€à¸´à¸ˆà¸´à¸•à¸­à¸¥) และรายการวิทยุ “ชั่วโมงทำงาน” ทุกวันจันทร์ ทาง FM 98.0 รวมทั้ง Pocket Book , VCD และ DVD มากมาย ติà¸â€à¸•à¸²à¸¡à¹€à¸£à¸²à¹„à¸â€à¹‰à¸—ี่ http://www.mga.co.th และ Newsletter Features - Interactive Brochure with Slide / Full screen image and VDO clip. - Link to website and Facebook - เมนู Machine Head - เมนู ที่มาของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ - เมนู MGA Service

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 44.14 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MGA

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download MGA free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more