MGA

ล่าสุà¸â€à¸à¸±à¸š MGA Brochure Application ให้นักธุรกิจสมัยใหม่อย่างคุณ มีตัวช่วยทางการตลาà¸â€à¸—ี่ทันสมัยและทันใจกว่าที่เคย Marketing ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

ล่าสุà¸â€à¸à¸±à¸š MGA Brochure Application ให้นักธุรกิจสมัยใหม่อย่างคุณ มีตัวช่วยทางการตลาà¸â€à¸—ี่ทันสมัยและทันใจกว่าที่เคย Marketing GURU Association (MGA) เป็นศูนย์รวมนักวิชาการผู้มีประสบการณ์การà¸â€à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸˜à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ˆà¸¡à¸²à¸£à¸§à¸¡à¸•à¸±à¸§à¸à¸±à¸™ เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในประเทศไทยà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸â€à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸šà¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸ªà¸¡à¸±à¸¢à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆ เราเข้าสู่ปีที่ 15 แห่งประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามเชื่อมั่นจากนักวิชาการ นักบริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 1,300 กิจการ MGA ขยายเครือข่ายการบริการà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸„วามรู้ให้เข้าถึงสมาชิก โà¸â€à¸¢à¹„à¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¹€à¸Šà¸´à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸„อลัมนิสต์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸•à¸¥à¸²à¸â€ à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸—ธ์ธุรกิจ ในนิตยสารธุรกิจชั้นนำมากมาย มีรายการแม่ไม้นักบริหาร ทาง TNN2 (ในระบบà¸â€à¸´à¸ˆà¸´à¸•à¸­à¸¥) และรายการวิทยุ “ชั่วโมงทำงาน” ทุกวันจันทร์ ทาง FM 98.0 รวมทั้ง Pocket Book , VCD และ DVD มากมาย ติà¸â€à¸•à¸²à¸¡à¹€à¸£à¸²à¹„à¸â€à¹‰à¸—ี่ http://www.mga.co.th และ Newsletter Features - Interactive Brochure with Slide / Full screen image and VDO clip. - Link to website and Facebook - เมนู Machine Head - เมนู ที่มาของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ - เมนู MGA Service

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 44.14 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MGA

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download MGA free

Similar apps to MGA

SCBLIFE

Productivity | iPhone, iPad

K-Merchant

Finance | iPhone, iPad

TI Monitor

Productivity | iPhone, iPad

TISCO eTrade

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more