Discontinued App

Mã HS Việt Nam

Phần mềm Vietnam HS Code cung cấp thông tin về mã HS cung cấp thông tin phân loại HS theo danh mục hàng hóa xuất nhập ...

Discontinued App

Description

Phần mềm Vietnam HS Code cung cấp thông tin về mã HS cung cấp thông tin phân loại HS theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được ban hành cùng Thông tÆ° 156/2011/TT-BTC. Đây là chÆ°Æ¡ng trình dá»… sá»­ dụng, dá»… tra cứu vá»›i tính năng tìm kiếm, cùng vá»›i đường dẫn để tra cứu thuế suất online tại trang web của Tổng cục Hải quan. ChÆ°Æ¡ng trình được thá»±c hiện vá»›i sá»± há»— trợ kỹ thuật của USAID qua dá»± án USAID STAR Plus The Vietnam HS Code provides information on Vietnam HS lines as per Circular 156/2011/TT-BTC. This program is easy to use with search funtion and link to online tariff database at Vietnam Customs Website. The program is made with technical assistance from USAID through USAID STAR Plus Project.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 950.31 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Mã HS Việt Nam

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more