Discontinued App

Mapy zatížení ÄŒSN

Aplikace pomocí souÅ™adnic nebo aktuální polohy mobilního zaÅ™ízení vytvoÅ™í výřez ze snÄ›hové a vÄ›trné mapy dle ÄŒSN ...

Discontinued App

Description

Aplikace pomocí souÅ™adnic nebo aktuální polohy mobilního zaÅ™ízení vytvoÅ™í výřez ze snÄ›hové a vÄ›trné mapy dle ÄŒSN EN 1991-1-3 a 1991-1-4. Tento výřez s označenou polohou lze posléze uložit a použít jako podklad pro výpočet promÄ›nných zatížení. Jako zdroje byly využity informace poskytnuté ÚNMZ a pÅ™evzaté z platných norem ÄŒSN EN. Údaje poskytované touto aplikací a kompletní postupy dle ÄŒSN EN je také možné získat v informačním centru ÚNMZ, nebo prostÅ™ednictvím ÄŒSN Online. Použité části ÄŒSN EN jsou vydány se souhlasem poskytovatele. Based on input coordinates or current location the app creates cropped image from snow and winter loading area maps as published in Eurocode 1 (Czech National Annex). Both images can be saved and used as a reference for determining the code's prescription for the loading calculations. Sources are taken from UNMZ (Czech official publisher of national standards). The full statement of national annexes and other sources can be obtained at UNMZ information center or online from csnonline.unmz.cz. All sources used in this app were approved by UNMZ. Currently valid only for the region of the Czech Republic !

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 13.35 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Mapy zatížení ÄŒSN

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more