MattraThai

v. 1.1 - Bug fixed ** สนุกสนานกับเกมเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

v. 1.1 - Bug fixed ** สนุกสนานกับเกมเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกà¸â€à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸©à¸²à¹„ทย ระà¸â€à¸±à¸šà¸›à¸£à¸°à¸–มต้น *** - เล่นฟรี! บน iPhone/iPad - สามารถบอกคำในมาตราตัวสะกà¸â€à¹à¸¡à¹ˆà¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† ไà¸â€à¹‰à¸–ูกต้อง - มีเฉลยคำตอบ - ภาพประกอบ น่ารัก สà¸â€à¹ƒà¸ª มีเสียงบรรยายตลอà¸â€à¹€à¸à¸¡ - สามารถฝึกทักษะไà¸â€à¹‰à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸•à¸™à¹€à¸­à¸‡ Requirements: - Compatible with iPhone, iPad. Requires iOS 4.0 or later. *** Enjoy Thai final consonants’ game for elementary school grade 1-3 students *** - Free to play on iPhone/iPad - Practice 9 Thai final consonants correctly - Correct answers provided - Cute illustrations with vocal narration throughout the game - Self-practice material Requirements: - Compatible with iPhone, iPad. Requires iOS 4.0 or later.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 3.16 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MattraThai

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download MattraThai free

Similar apps to MattraThai

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more