Mine sirkler

Mine sirkler Mine sirkler er et sosialt "atferdskart” utarbeidet for personer i autismespekteret. Hensikten er å å gi struktur og oversikt for å motvirke ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Mine sirkler Mine sirkler er et sosialt "atferdskart” utarbeidet for personer i autismespekteret. Hensikten er å å gi struktur og oversikt for å motvirke det sosiale kaoset mange i denne gruppen opplever. Systemet forklarer og systematiserer regler som gjelder for sosialt samspill gjennom å definere ulike sosiale arenaer eller sirkler, tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for den aktuelle sirkelen og vise hvordan kravene endrer seg fra den innerste og mest private til den ytterste, mest offentlige sirkelen. Til hver sirkel lages ulike former for støtteverktøy, i form av f.eks avtaler, sosiale historier og stressmestringsstrategier. Systemet Mine sirkler har dermed dobbel funksjon: 1. Forklare og gi oversikt 2. Gi praktiske løsninger, handlingsaternativ og strategier Målet er at” Mine sirkler” skal bidra til økt selvstendighet og kontroll over eget liv. Ved at at brukeren får en bedre forståelse av sosiale sammenhenger og til enhver tid har tilgang på løsninger og strategier, vil systemet bidra til bedre mestring og reduksjon av uro, angst og stress. Innholdet i " mine sirkler" må tilpasses den enkelte bruker og er lett å skreddersy. Når applikasjonen er lastet ned vil en få tilgang til en webside der metodikken er beskrevet og der en får eksempler på hva som kan skrives i de enkelte nivå i hver sirkel. Praktisk beskrivelse om hvordan man fyller innhold i de ulike sirklene vil også ligge på websiden.

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 371.32 KB

System:

Price: 2,79 €

Developed by Statped Apps

Day of release: 2012-02-6

Recommended age: 4+

Comments about Mine sirkler

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Mine sirkler

Similar apps to Mine sirkler

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more