Discontinued App

Mobilní platební karta

Mobilní platební karta ÄŒeská spoÅ™itelna, a.s. Aplikace je určena pro klienty ÄŒeské spoÅ™itelny, kteÅ™í využívají iPhone ...

Discontinued App

Description

Mobilní platební karta ÄŒeská spoÅ™itelna, a.s. Aplikace je určena pro klienty ÄŒeské spoÅ™itelny, kteÅ™í využívají iPhone 4 a 4S. Pro její používání je potÅ™eba mít vydanou platební kartu od ÄŒeské spoÅ™itelny, která je součástí pÅ™ídavného zaÅ™ízení k telefonu. Pro aktivaci aplikace je nutné pÅ™ipojit pÅ™ídavné zaÅ™ízení s platební kartou k iPhone. Aktivaci provedete prostÅ™ednictvím PIN. Zároveň si můžete nastavit způsob platby. Aplikace Vám umožní realizovat bezkontaktní platby prostÅ™ednictvím VaÅ¡eho iPhone. Na základÄ› nastavení způsobu platby můžete uskutečňovat své platby s nebo bez použití PIN. Platby bez nutnosti zadávat PIN jsou možné pouze u nákupů do 500 Kč. ProstÅ™ednictvím mobilní platební karty je možné nakupovat i pÅ™es internet. Použijete údaje o kartÄ›, které najdete v aplikaci. Seznam dostupných funkcionalit: - nastavení plateb (automatické nebo manuální) - detaily o kartÄ› (potÅ™ebné pro platbu pÅ™es internet) - seznam transakcí realizovaných kartou - analýza výdajů Pro použití nÄ›kterých funkcionalit je potÅ™ebné zadat PIN. Bezpečnost platební aplikace Mobilní karta je na stejné úrovni jako bezpečnost standardních platebních karet. ============================= Mobile payment card ÄŒeská spoÅ™itelna, a.s. The application is designed for clients of ÄŒeská spoÅ™itelna who use iPhone 4 and 4S. To be able to use it, the client must have a payment card issued which is part of additional device. To activate the application, the additional device with the payment card must be attached to the iPhone. For application activation you will use PIN code. You can also choose payment preferences. The application will enable you to make contactless payments through your iPhone. Based on the chosen payment preference you can make payments with PIN or without PIN. Payments without PIN can be made up to CZK500. You can also shop on the internet using card data which you will find in the application after entering the PIN code. List of available functionalities: - payment settings (automatic or manual) - card details (necessary for payment via internet) - list of card transactions - cost analysis To use some of the functionalities, it is necessary to enter the PIN code. Security of the Mobile payment card is at the same level as security of payment cards.

More

Technical specifications

Version: 2.4.5

Size: 2.53 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Mobilní platební karta

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more