Discontinued App

MojKomunikator

Express your thoughts. Application MojKomunikator turns your iPhone or iPad into a speech device. Application MojKomunikator allows people who are ...

Discontinued App

Description

Express your thoughts. Application MojKomunikator turns your iPhone or iPad into a speech device. Application MojKomunikator allows people who are not capable of communication due to various obstacles (deformation of the voice box, disturbances in motor development, intellectual disabilities, autism) to communicate and also represent a good tool to the general public to learn new words and assemble these sentences (people who suffered barin injuries and need to learn to speak again, foreigners who learn the Slovenian language, children who are learning to consist of sentences, ...). With the application we want to: enable the ability to communicate to people can not due to various factors facilitate the learning of Slovenian words and assembling them in a sentences to the general public The advantages of our communicator: it is in Slovenian language, it is easy to use, it allows you to save your own sentences, the keyboard enebles you to write your own words, .... The application was developed in as part of the project "Development of a mobile communicator to facilitate communication" which is financed by the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, according to the conceptual design of the Primary School Milke Šobar - Nataše from Črnomelj. Izrazite svoje misli. Aplikacija MojKomunikator spremeni vaš iPhone ali iPad v govorno napravo. Aplikacija MojKomunikator omogoča možnost sporazumevanja ljudem, ki komunikacije niso sposobni zaradi različnih ovir (deformacije govornega aparata, motenj v gibalnem razvoju, motenj v duševnem razvoju težje stopnje, avtizma), prav tako pa predstavljala dober pripomoček širši javnosti za učenje novih besed in sestavljanje le teh v povedi (npr. ljudje po različnih poškodbah možganov, ki se morajo na novo naučiti govoriti, tujci, ki se učijo slovenskega jezika, otroci, ki se učijo sestavljati povedi, …). Z aplikacijo želimo: Omogočiti možnost komunikacije ljudem, ki te možnosti zaradi različnih dejavnikov nimajo Omogočiti učenje slovenskih besed in sestavljanje le teh v povedi širši javnosti Prednosti našega komunikatorja: je v slovenskem jeziku, enostaven za uporabo, omogoča shranjevanje svojih lastnih povedi, tipkovnica za pisanje besed .. Aplikacija je nastala v sklopu projekta “Razvoj mobilnega komunikatorja za lažje sporazumevanje”, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport republike Slovenije, po idejni zasnovi Osnovne šole Milke Šobar - Nataše iz Črnomlja.

More

Technical specifications

Version: 1.0.0

Size: 18.15 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Miška d.o.o.

Day of release: 2013-10-5

Recommended age: 4+

Comments about MojKomunikator

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more