Discontinued App

Moje Pierwsze SÅ‚ówka PL

Moje Pierwsze SÅ‚ówka, to pierwsza polska wielojÄ™zyczna, interaktywna aplikacja uczÄ…ca dzieci przez zabawÄ™ nowych sÅ‚ów, alfabetu i cyfr ...

Discontinued App

Description

Moje Pierwsze SÅ‚ówka, to pierwsza polska wielojÄ™zyczna, interaktywna aplikacja uczÄ…ca dzieci przez zabawÄ™ nowych sÅ‚ów, alfabetu i cyfr w jÄ™zyku polskim i angielskim jednoczeÅ›nie. Kierowana zarówno do maluchów w wieku 1-5, które dopiero zaczynajÄ… wypowiadać pierwsze sÅ‚owa i zdania, jak i do starszych dzieci, dajÄ…c im możliwość poznania nowych sÅ‚ów w jÄ™zyku angielskim. Funkcja dodawania wÅ‚asnych zdjęć i gÅ‚osu, tworzenia swoich kategorii, stwarza nieograniczone możliwoÅ›ci nauki i zabawy. Można jej użyć do tworzenia wÅ‚asnych kart ze zdjÄ™ciami caÅ‚ej rodziny, ulubionych zabawek, przedmiotów i postaci lub zagadek i gier w skojarzenia typu karetka i lekarz lub czajnik i gorÄ…ce. Wasza wyobraźnia jest tu jedynym limitem. :) ****************************************************************************************************************************** WERSJA DARMOWA OBEJMUJE ALFABET, CYFRY, KONTYNENTY I KSZTAŁTY ORAZ 10 PROCENT TREÅšCI WSZYSTKICH 12 POZOSTAŁYCH KATEGORII. ODBLOKOWANIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOÅšCI MOÅ»LIWE JEST WEWNÄ„TRZ APLIKACJI. ****************************************************************************************************************************** ... W peÅ‚nej wersji ponad 500 sÅ‚ów w 16 kategoriach: ➤ Alfabet ➤ CiaÅ‚o ➤ Cyfry ➤ CzynnoÅ›ci ➤ Instrumenty ➤ Jedzenie ➤ Kontynenty ➤ KsztaÅ‚ty ➤ Podróże ➤ Przedmioty ➤ Przyroda ➤ Sporty ➤ Ubrania ➤ Zabawki ➤ Zawody ➤ ZwierzÄ™ta ... Nauka jednego lub dwóch jÄ™zyków jednoczeÅ›nie. ... Starannie wybrane rÄ™cznie, wspaniaÅ‚e zdjÄ™cia w jakoÅ›ci HD (wsparcie dla nowego iPad'a i iPhone'a 5). ... OdgÅ‚osy zwierzÄ…t i natury. ... DźwiÄ™ki instrumentów muzycznych i przedmiotów. ... Profesjonalni lektorzy: ➤ Wojciech Dmochowski - aktor teatralno-filmowy i musicalowy, znany dzieciom przede wszystkim z roli Eryka w serialu TVP Domisie, a rodzicom z obsady musicali Metro, Grease lub Koty. ➤ Bianca Glazebrook ‒ rodowita Londynka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. ... Dodawanie swoich kart w dowolnej kategorii - dodaj wÅ‚asne zdjÄ™cia i nagraj swój gÅ‚os. ... Możliwość peÅ‚nej edycji wszystkich kart - zmiana zdjÄ™cia, podpisu, lektora, wielkoÅ›ci liter, rodzaju, rozmiaru i koloru czcionki lub usuniÄ™cia karty. ... Trzy różne tryby zabawy pozwolÄ… Ci wyÅ›wietlać karty wedÅ‚ug Twoich potrzeb: zdjÄ™cie, napisy i lektor, zdjÄ™cie z napisami lub zdjÄ™cie z lektorem. ... WyÅ›wietlanie podpisów pod zdjÄ™ciami w obu jÄ™zykach naraz lub jeden po drugim. ... Możliwość automatycznego odtwarzania wszystkich kart z każdej kategorii, losowo jedna po drugiej. ... Osobna kategoria „Ulubione”, do której możesz dodać dowolnÄ… kartÄ™. ... Łatwa, intuicyjna nawigacja z użyciem gestów lub strzaÅ‚ek. ... Wybór kolejnoÅ›ci wyÅ›wietlania zdjęć w kategorii (losowy lub alfabetyczny). ... Regulacja szybkoÅ›ci przeglÄ…dania kart - teraz to Ty decydujesz czy chcesz czekać na koniec dźwiÄ™ku czy przeglÄ…dasz karty bÅ‚yskawicznie jedna po drugiej. ... W przygotowaniu kolejny update a w nim gry, zupeÅ‚nie nowe funkcje, kolejne kategorie i jÄ™zyki: hiszpaÅ„ski, wÅ‚oski, niemiecki, francuski amerykaÅ„ski angielski, rosyjski i chiÅ„ski. ****************************************************************************************************************************** BARDZO ZALEÅ»Y NAM NA KAÅ»DEJ WASZEJ OPINII, DLATEGO JEÅšLI MACIE JAKIEKOLWIEK UWAGI DO NASZEJ APLIKACJI - DAJCIE NAM O TYM ZNAĆ NA: support@4funapps.com ZNAJDZIESZ NAS TEÅ» NA FACEBOOK'U www.facebook.com/4FunApps GDZIE DOWIESZ SIĘ O WSZYSTKICH NOWOÅšCIACH I ZMIANACH W APLIKACJI. ******************************************************************************************************************************

More

Technical specifications

Version: 1.2.1

Size: 35.64 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Moje Pierwsze SÅ‚ówka PL

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more