Discontinued App

Mowapay

ÄŒESKY: Mowapay aplikace umožňuje z VaÅ¡eho iOS zaÅ™ízení velmi jednoduÅ¡e a bez zbytečných menu prohlížet webové stránky společnosti ...

Discontinued App

Description

ÄŒESKY: Mowapay aplikace umožňuje z VaÅ¡eho iOS zaÅ™ízení velmi jednoduÅ¡e a bez zbytečných menu prohlížet webové stránky společnosti Mowapay. Je určena zejména pro zájemce o pravidelnÄ› aktualizované novinky ze svÄ›ta investičního zlata a stÅ™íbra a vÅ¡eho, co s touto oblastí souvisí. Aplikace také jednoduÅ¡e zpÅ™ístupňuje videocast Oz, který společnost Mowapay vydává zhruba jednou mÄ›síčnÄ›. Vlastnosti: - Snadno dostupné novinky, v pracovní dny dennÄ› aktualizované, z oblasti investičního zlata a stÅ™íbra - Snadno dostupný vidocast Oz, aktualizovaný zhruba jednou mÄ›síčnÄ› - Popis služeb a produktů Mowapay - PotÅ™ebné kontaktní informace - Podpora sociálních sítí - Facebook, Tweeter, Google+ - VýbÄ›r jazyka aplikace CZ, EN, DE, SK (= výbÄ›r zdroje/oblasti zpráv) - Podpora informování o novinkách (notifikace novinek) ------------------------------ ENGLISH: Mowapay applications allows from your iOS device easily and without unnecessary menu browse the website Mowapay. It is intended for those who have interested in regularly updated news from the world of investment gold and silver and everything connected with this area. Applications also simply accesses videocast Oz, which the company Mowapay issued about once a month. Features: - Easy access to news, weekdays daily updated from the investment of gold and silver - Easily accessible videocast Oz, updated about once a month - Description of services and products of Mowapay - The necessary contact information - Support for social networks - Facebook, Tweeter, Google+ - Selection of languages application CZ, EN, DE, SK (selection of news sources) - Support notification of news

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 14.23 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Mowapay

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more