Discontinued App

MultiBank for iPhone

Aplikacja MultiBank to wygodny dostÄ™p do konta, kart, kredytów, lokat i inwestycji dla klientów mBanku - dawnego MultiBanku. Wystarczy zalogować ...

Discontinued App

Description

Aplikacja MultiBank to wygodny dostÄ™p do konta, kart, kredytów, lokat i inwestycji dla klientów mBanku - dawnego MultiBanku. Wystarczy zalogować siÄ™ przy pomocy Identyfikatora i HasÅ‚a, którego używasz do logowania siÄ™ w tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego. FunkcjonalnoÅ›ci dostÄ™pne w aplikacji: Rachunki osobiste: - informacje o saldach - historia operacji - blokady i zawieszenia - operacje zaplanowane - wykonywanie przelewów do odbiorców zdefiniowanych - zlecenia staÅ‚e - polecenia zapÅ‚aty - MultiTransfer (lista zarejestrowanych usÅ‚ug) Karty: - SzczegóÅ‚y karty - Limity autoryzacyjne - Zastrzeżenie karty - SzczegóÅ‚y umowy (karty kredytowe) - SpÅ‚ata zadÅ‚użenia (karty kredytowe) - PrzeglÄ…d operacji bieżących i blokad - Historia operacji (karty debetowe) - RozÅ‚adowanie karty (karty wirtualne) Kredyty: - szczegóÅ‚y kredytu - historia kredytu Centrum OszczÄ™dzania: - szczegóÅ‚y posiadanych lokat terminowych i inwestycyjnych - otwieranie nowych lokat - likwidacja lokat - wglÄ…d do aktualnie posiadanych funduszy inwestycyjnych i papierów wartoÅ›ciowych, - historia operacji wykonanych (fundusze inwestycyjne), - operacje zaplanowane, - zlecenia staÅ‚e, - historia zleceÅ„, - historia transakcji, - historia finansowa, - lista kredytów MultiEmisja, Centrum UbezpieczeÅ„: - szczegóÅ‚y posiadanych ubezpieczeÅ„ Ustawienia: - blokada kanaÅ‚ów dostÄ™pu do mBanku - możliwość konfigurowania ekranu startowego Informacje: - dane kontaktowe Banku - lokalizator bankomatów - lokalizator wpÅ‚atomatów i Centrów UsÅ‚ug Finansowych - aktualnoÅ›ci z MultiBanku - notowania funduszy inwestycyjnych - kursy walut Aplikacja MultiBank nie przechowuje w telefonie Twojego Identyfikatora i HasÅ‚a. Dodatkowo jeÅ›li przez 20 minut nie wykonasz żadnej operacji - zostaniesz automatycznie wylogowany z aplikacji. --- MultiBank App is a convenient tool providing easy access to accounts, cards, loans, term deposits and investments for mBank's - former MultiBank’s customers. All you need to do is use your Customer ID and Password as you use it for standard Internet Banking. Available functions: Accounts: -info about balance -history of operations -blocked funds -transactions planned -transfers to pre-defined users -standing orders -direct debits -MultiTransfer (list of services) Cards: -Card’ details -Authorization limits -Contract details (credit cards) -Card re-payment (credit card) -List of transactions and blocked funds -Card discharging (virtual card) -Card canelling Loans: -Details of loan -History of loan Savings and investment: -List and details of term and investment deposits -Open a new term deposit -Cancel a term deposit -List of mutual funds and stocks -History of operations -Operations planned -Standing orders -History of orders and transactions -Financial history -List of MultiEmisja loans Insurance: -List and details of insurance Settings: -blocking of channels -setup of welcome screen Information: -contact data -list and map of ATMs -list and map of deposits machines and Financial Centers -news from Bank -exchange rates -mutual fund quotes MultiBank App doesn’t store any data about your Customer ID or Password. Additionally, if you do not use your App longer than 20 minutes, you will be automatically logged off.

More

Technical specifications

Version: 1.2.2

Size: 4.56 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MultiBank for iPhone

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more