MyInvoice

Prosty w użyciu, ale bardzo rozbudowany program do fakturowania, zaprojektowany z myślą o polskich firmach, firmach prowadzących działalność w ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Prosty w użyciu, ale bardzo rozbudowany program do fakturowania, zaprojektowany z myÅ›lÄ… o polskich firmach, firmach prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność w Unii Europejskiej, a także i poza niÄ…. Przeczytaj wiÄ™cej na www.mojafaktura.biz. Sprzedaż i koszty: - faktura (w tym metoda kasowa), faktura marża, faktura Pro Forma, rachunek, paragon (fiskalny), dowód wewnÄ™trzny, faktura zaliczkowa, faktura koÅ„cowa, zamówienie, kosztorys (dostÄ™pność dokumentów uzależniona od kraju) - obsÅ‚uga dowolnych walut, w tym EURO - obsÅ‚uga drukarek fiskalnych Posnet - wygodny terminal POS - faktury dwujÄ™zyczne - możliwość podania dowolnego numeru faktury - definiowane przez użytkownika dowolne formatowanie numeracji dokumentów - możliwość umieszczenia logo firmy - dwa style faktur: europejskie i amerykaÅ„skie - dokumenty kosztowe Klienci: - baza klientów i grup klientów - rabaty udzielane dla klientów oraz klientów - integracja z mapami Towary: - baza towarów i grup towarowych - magazyn wraz dokumentami magazynowymi WZ i PZ - rabaty udzielane na towary i grupy towarowe PÅ‚atnoÅ›ci: - dokumenty pÅ‚atnoÅ›ci KP i KW - peÅ‚na kontrola pÅ‚atnoÅ›ci (pÅ‚atnoÅ›ci jednorazowe, pÅ‚atnoÅ›ci czÄ…stkowe, kompensaty) - automatyczne przypisywanie wpÅ‚at do istniejÄ…cych dokumentów • integracja z Payleven PozostaÅ‚e funkcje: - synchronizacja danych przez Dropbox - tworzenie dokumentów jako PDF z możliwoÅ›ciÄ… wysÅ‚ania ich przez email, wydrukowanie przy pomocy AirPrint lub otwarcie w zewnÄ™trznej aplikacji - wydruk na mobilnych drukarkach termicznych - obsÅ‚uga wielu firm (dostÄ™pna jako dodatkowy zakup w aplikacji) - raporty sprzedaży, kosztów, ewidencja VAT - obsÅ‚uga wielu sprzedawców - weryfikacja numerów NIP, PESEL, IBAN oraz kodów pocztowych - nie wymaga poÅ‚Ä…czenia internetowego (dane sÄ… przechowywane w Twoim urzÄ…dzeniu) - import danych z programu Maktura - wykonywanie kopii zapasowych - obsÅ‚ugiwane jÄ™zyki: Polski, Angielski, Rosyjski - edytor do tÅ‚umaczenia dokumentów na inne jÄ™zyki ------ Simple in use, but efficient invoicing app, designed especially for European Union mid and small companies, but can handle also other countries. Contains many features not available in other similiar applications. Read more on www.myinvoice.biz. Sales and expenses: - supported documents: tax (VAT) invoices, non-tax invoices, margin invoices, receipts (fiscal), pro forma invoices, quotes, estimates - multi currency support (make invoices in foreign currency or customer currency) - support for Posnet fiscal printers - POS terminal - dual language invoices - user defined document numbering (fully configurable) - allows to manualy enter document index - place any image (logo, background) on documents - two document templates: European and American - expense documents Clients: - edit customers and customer groups - discounts on clients or client groups - integrated with maps Wares: - edit wares and ware groups - stock management and stock documents - discounts on wares and ware groups Payments: - cash flow documents - full control over payments (full payments, partial payments, compensations) - automatic payment assignment into existing documents - integrated with Payleven Multilanguage: - built in languages: Polish, English, Russian - create your own document translations - built in default configurations for European and other major countries - mostly can be used at any country - if it's not, contact us Other functions: - synchronization using Dropbox - create all documents as PDF and send them by email, print via AirPrint or open in external application - supports printing on mobile thermal printers - multiple accounts support available as In-App purchase - sales, expenses and tax reports - multiple sellers support - validates VAT ID numbers, postal codes and IBAN numbers (in EU countries) - import data from Maktura application (only for PL) - database backups

More

Technical specifications

Version: 1.7.3

Size: 6.58 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about MyInvoice

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download MyInvoice free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more