NLSangTao

Bạn thường gặp khó khăn trong việc tạo ý tưởng, xá»­ lý các vấn đề trong công việc, nghiên cứu ? NL Sáng ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Bạn thường gặp khó khăn trong việc tạo ý tưởng, xá»­ lý các vấn đề trong công việc, nghiên cứu ? NL Sáng tạo sẽ dá»… dàng giúp bạn vượt rào cản về thời gian, công sức và trí tuệ, Ä‘Æ°a tá»›i cho bạn các phÆ°Æ¡ng án giải quyết tốt nhất cho vấn đề bạn Ä‘ang gặp phải. Nguyên lý sáng tạo được xây dá»±ng dá»±a trên kho cÆ¡ sở dữ liệu TRIZ vá»›i hÆ¡n 1500 cách giải quyết vấn đề dá»±a trên thông tin đầu vào, giúp bạn nhanh chóng tra cứu giải pháp, ý tưởng cho vấn đề của mình. Vá»›i ứng dụng Nguyên lý sáng tạo bạn có thể - Tìm ý tưởng - Giải quyết các vấn đề Ä‘ang sung Ä‘á»™t - Cải tiến nhanh chóng sản phẩm, dịch vụ - Rút ngắn thời gian nghiên cứu, phát triển ứng dụng, sản phẩm Ứng dụng được phát triển trên lý thuyết giải các bài toán sáng chế (tên tiếng anh là Theory of Inventive Problem Solving hay tên viết tắt quốc tế là TRIZ) Ä‘ang được nhiều tập Ä‘oàn sá»­ dụng và gặt hái thành công đặc biệt. Công ty Ä‘iện tá»­ Samsung là nhà sản xuất chíp nhá»› lá»›n nhất trên thế giá»›i, TFT-LCDs, CDMA, Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng, TV, màn hình, và nhiều sản phẩm khác. Ở Samsung, TRIZ Ä‘ang được sá»­ dụng nhÆ° má»™t công cụ sáng chế mạnh mẽ hÆ¡n tất cả các công ty khác trên thế giá»›i. Năm 2003, Công ty đã tiết kiệm được 180 triệu USD và có được 35 sáng chế được bảo há»™ nhờ việc sá»­ dụng TRIZ vào 63 dá»± án nghiên cứu phát triển. Ngoài ra hiện nay khá nhiều các công ty, tổ chức danh tiếng sá»­ dụng TRIZ để giải quyết các vấn đề của mình nhÆ°: 3M, General Motors, Samsung, Intel, Kodak, Motorola... TRIZ còn được Ä‘Æ°a vào giảng dạy, đào tại tại nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ; má»™t số nÆ°á»›c châu Âu, và gần đây má»™t số quốc gia ở châu Á, nhÆ° Nhật, Singapore, Hàn quốc, Trung Quốc, cÅ©ng nhập cuá»™c.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.86 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about NLSangTao

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download NLSangTao free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more