NOVW APP

De NOVW is de Beroepsorganisatie voor alle wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

De NOVW is de Beroepsorganisatie voor alle wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. - De NOVW is verder een multidisicplinaire non-profit Organisatie die de belangen behartigt van alle wondprofessionals in verschillende disciplines en wil een stuwende kracht zijn om het beroep van de wondprofessionals te ondersteunen en verder uit te dragen. - De NOVW is aangesloten bij de European Wound Management Association (EWMA). - De NOVW heeft geinitieerd de Dutch Advisory Board en werkt daar nau samen mee. - De NOVW voert overleg in tal van interne en externe overlegorganen op locaal, provinciaal en landelijk niveau. (zie doelstelling) - De NOVW is officeel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr. 32109795.

More

Technical specifications

Version: 5.8.1

Size: 17.02 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about NOVW APP

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download NOVW APP free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more