Discontinued App

New PCX150 THE MATTE BLACK ISSUE

Honda PCX150 THE MATTE BLACK ISSUE แอพลิเคชั่นแห่งความเท่เหนือระà¸â€à¸±à¸šà¸à¸±à¸šà¹€à¸ªà¸™à¹ˆà¸«à¹Œà¹€à¸‚้ม...ท้าทายพร้อมสะกà¸â€à¸—ุกสายตาให้จับจ้องอยู่ที่คุณ ...

Discontinued App

Description

Honda PCX150 THE MATTE BLACK ISSUE แอพลิเคชั่นแห่งความเท่เหนือระà¸â€à¸±à¸šà¸à¸±à¸šà¹€à¸ªà¸™à¹ˆà¸«à¹Œà¹€à¸‚้ม...ท้าทายพร้อมสะกà¸â€à¸—ุกสายตาให้จับจ้องอยู่ที่คุณ à¸â€à¸µà¹€à¸—ลสีà¸â€à¸³à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸šà¹ˆà¸‡à¸šà¸­à¸à¸„วามเท่ล้ำกว่าใคร พร้อมขับเคลื่อนเต็มกำลัง 150 ซีซี ระบบหัวฉีà¸â€ PGM-Fi และ Idling stop system ใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุà¸â€ สะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า ...แล้ว New PCX150 สีà¸â€à¸³à¸â€à¹‰à¸²à¸™ จะทำให้คุณโà¸â€à¸â€à¹€à¸â€à¹ˆà¸™à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸—ี่เคย Honda PCX150 THE MATTE BLACK ISSUE, superior application creates a superior life, with the charming and challenging “Matte Black” which is ready to keep you in everyone’s eyes. Through its riding with full force of powerful 150cc engine with PGM-Fi system and Idling stop system to consume energy effectively. Honda New PCX150 refers to your elegant life with the ‘Matte Black’ that will turn you into complete fascination.

More

Technical specifications

Version: 1.4

Size: 79.83 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about New PCX150 THE MATTE BLACK ISSUE

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more