Discontinued App

Norsk Mat, Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Matvaretabellen 2012 inneholder ...

Discontinued App

Description

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Matvaretabellen 2012 inneholder cirka 1300 matvarer og verdier for 36 næringsstoffer. Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer. Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra: Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter Matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og ved matvareproduksjon. Den offisielle norske matvaretabellen samfinansieres av Mattilsynet og Helsedirektoratet. Det praktiske arbeidet utføres av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Alt innhold er hentet fra "Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. www.matvaretabellen.no".

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.6 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Morten Skjelland

Day of release: 2012-11-16

Recommended age: 4+

Comments about Norsk Mat, Matvaretabellen

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more