Discontinued App

Norsk Prisbok 2010

Norsk Prisbok 2010 er et oppdatert oppslagsverk som inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon for den norske byggebransjen, samt CO2-verdier. App'en ...

Discontinued App

Similar apps to Norsk Prisbok 2010

Description

Norsk Prisbok 2010 er et oppdatert oppslagsverk som inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon for den norske byggebransjen, samt CO2-verdier. App'en vil som boken med sine årlige utgivelser, følge utviklingen i byggebransjen. Boken inneholder 1590 ferdigkalkulerte elementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 42 bygningstyper i.h.t NS 3457. Den er skreddersydd for å kunne benyttes i flere prosjektfaser. Fra kostnadsvurdering i tidligfasen av et eller flere prosjektkonsepter, basert på overordnede nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike kvalitetsvalg. Blant våre kunder er arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og utbyggere, entreprenører og byggmestere, d.v.s. alle profesjonelle aktører i den norske byggebransjen. In English: Norsk Prisbok 2010 contains price and construction data for the Norwegian market.

More

Technical specifications

Version: 1.10

Size: 5.06 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Norsk Prisbok 2010

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more