Obchodní angličtina

* Chcete znát význam slovíčka? -> Použijte nÄ›jaký slovník. * Chcete pÅ™eložit celou vÄ›tu? -> Použijte nÄ›jaký pÅ™ekladač. * ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

* Chcete znát význam slovíčka? -> Použijte nÄ›jaký slovník. * Chcete pÅ™eložit celou vÄ›tu? -> Použijte nÄ›jaký pÅ™ekladač. * Chcete cizí jazyk analyzovat? -> Biflujte gramatiku, tÅ™eba v jazykové Å¡kole. * Chcete si zapamatovat jednotlivá slovíčka? -> Používejte nÄ›jaký kartičkový systém (flashcards). * Chcete CIZÍ JAZYK OPRAVDU OVLÁDAT a rovnou v nÄ›m i MYSLET, tj. rozumÄ›t rodilým mluvčím a mluvit se správným pÅ™ízvukem bez pÅ™ekládání? Pak POZORNÄš čtÄ›te dál! Výuka angličtiny naprosto unikátní metodou, vÄ›decky podloženou a již ověřenou mnoha naÅ¡imi zákazníky po celém svÄ›tÄ›. Je to nejefektivnÄ›jÅ¡í metoda pro výuku cizích jazyků pro samouky - vychází z metody Imitum® - www.imitum.cz. Využijete až 97% svých smyslů a logickou paměť - nejúčinnÄ›jÅ¡í druh pamÄ›ti, kdy se informace ukládají v logickém celku (celá vÄ›ta, pÅ™íbÄ›h). Podobným způsobem se rodný jazyk naučí i malé dÄ›ti, tak proč ne vy?! NejdÅ™íve poslouchají, pak napodobují dospÄ›lé a nakonec se samy snaží tvoÅ™it vlastní slovní spojení a vÄ›ty. Naučíte se JEN správnou výslovnost - slyÅ¡íte jen opravdové rodilé mluvčí. Jednotlivé lekce jsou pečlivÄ› vybrány rodilými mluvčími z USA a UK. Konverzace je tedy založena na praktických situacích, v kterých se můžete běžnÄ› ocitnout i vy. Výhody metody: * učíte se tím nejpÅ™irozenÄ›jÅ¡ím způsobem * nebiflujete se samostatná slovíčka * neučíte se nudnou gramatiku (naučíte se ji podvÄ›domÄ›) * nepotÅ™ebujete žádný slovník (máte k dispozici doslovné pÅ™eklady, které nejsou generovány žádným strojovým pÅ™ekladačem) * porozumíte rodilým mluvčím (britÅ¡tí i američtí mluvčí) * snadno pochopíte, jak správnÄ› sestavovat anglické vÄ›ty * studujete, kdy chcete, jak dlouho chcete a kdekoliv na to dostanete chuÅ¥ * vynikající pomÄ›r cena/výkon Aplikace má snadné a intuitivní ovládání, žádné zbytečnosti nehledejte. Simuluje anglické prostÅ™edí, což je pro výuku angličtiny to nejlepÅ¡í! Nekupujte zajíce v pytli! ZDARMA a nezávaznÄ› si vyzkouÅ¡ejte, jak aplikace funguje a co vÅ¡e kurz obsahuje. Pro zahájení studia vám stačí pÅ™ímo z aplikace zakoupit zvukové nahrávky k vámi vybraným lekcím nebo rovnou celý komplet. V kompletu za výhodnÄ›jÅ¡í cenu získáte navíc vÅ¡echny bonusové lekce, které samostatnÄ› nelze získat. ZDARMA * Jak studovat angličtinu: 8 minut, 44 vÄ›t, 264 unikátních slov Komplet lekcí obsahuje: * 2,5 hodiny zvukových stop * 2793 unikátních slov (slovní zásoba) * celkovÄ› 9 lekcí, 2077 vÄ›t, 22729 slov BONUS ke kompletu: * Hláskování a výslovnost: 7 minut, 18 vÄ›t, 158 unikátních slov * Nepravidelná slovesa: 42 minut, 1377 vÄ›t, 1873 unikátních slov S touto metodou nemusíte nic biflovat ani analyzovat a nepotÅ™ebujete ani slovník. Je to opravdu snadné: 1. Vyberte si téma (lekci), které vás zajímá. 2. Dávkujte si výuku pouze 15-20 minut dennÄ› (nejprve jen poslech). 3. Pokuste se si jednotlivé situace pÅ™edstavit (vizualizovat). 4. Až melodii angličtiny naposloucháte, začnete si texty v duchu opakovat. 5. Na závÄ›r se učte nahlas vyslovovat - napodobujte rodilého mluvčího Pro dalÅ¡í informace o metodÄ›, aplikaci a návod, navÅ¡tivte prosím www.iSmartLanguage.com nebo www.imitum.com. Na kvalitÄ› a vaÅ¡í spokojenosti nám záleží. Pokud nám chcete nÄ›co sdÄ›lit, učiňte tak prosím nejlépe pÅ™ímo z aplikace odesláním zprávy na podporu - jen tak vám na to můžeme reagovat. Pokud se vám tato aplikace líbí, potom její dalÅ¡í vývoj nebo dalÅ¡ích projektů podpoÅ™te ohodnocením na App Store. Vážíme si toho. DÄ›kujeme.

More

Technical specifications

Version: 3.3

Size: 9.47 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Obchodní angličtina

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Obchodní angličtina free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more