Obnovitelné zdroje energie

Elektronická publikace „Obnovitelné zdroje energie“ Vás seznámí se vÅ¡emi aspekty výroby elektrické energie z alternativních zdrojů, které ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Elektronická publikace „Obnovitelné zdroje energie“ Vás seznámí se vÅ¡emi aspekty výroby elektrické energie z alternativních zdrojů, které se stále výraznÄ›ji prosazují v energetickém portfoliu výrobců elektÅ™iny. NejrozÅ¡íÅ™enÄ›jÅ¡ím a nejznámÄ›jÅ¡ím obnovitelným zdrojem je jeÅ¡tÄ› stále vodní energie, i když výkony vÄ›trných a slunečních elektráren v posledních letech také prudce rostou. KromÄ› energie vody, vÄ›tru a Slunce je v knížce vÄ›nována pozornost i zdrojům využívajícím geotermální energii a energii biomasy. Stručný obsah publikace - Energie vody - druhy vodní energie a její využitelnost, hráze a pÅ™ehrady, vodní turbíny a elektrárny, využití energie moÅ™í, … - Energie vÄ›tru - energie proudícího vzduchu, historie, vÄ›trné elektrárny a parky, typy vÄ›trných turbín, … - Energie Slunce - sluneční kolektory a koncentrátory, věžové a parkové elektrárny, fotovoltaické panely, … - Energie ZemÄ› - geotermální projevy a systémy, geotermální elektrárny, pÅ™ímé využití tepla, … - Energie biomasy - zpracování biomasy, dostupné technologie, biopaliva, elektrárny na biomasu, … - Budoucnost obnovitelných zdrojů - růst energetické spotÅ™eby, rozvoj obnovitelných zdrojů, … Každý obnovitelný zdroj je rozdÄ›len na logické části, popisující jeho historii, princip práce, technologické postupy, typy zaÅ™ízení až po charakteristiky nejvÄ›tÅ¡ích svÄ›tových elektráren. Informace jsou podávány stručnou a čtivou formou a výkladový text je doplnÄ›n množstvím ilustračních fotogalerií. Pro vÄ›tÅ¡í názornost a pochopení jsou důležité termíny a objekty prezentovány pomocí interaktivních schémat a animovaných nebo interaktivních 3D modelů. KromÄ› výkladových textů jsou na konec každé kapitoly zaÅ™azeny i multimediální složky didaktických testů, které umožňují použití titulu nejen jako moderního zdroje zajímavých informací, ale i jako součást energetického vzdÄ›lávání na Å¡kolách. Poslední kapitolou je zamyÅ¡lení nad tempem růstu spotÅ™eby energie ve svÄ›tÄ›, omezenosti těžby fosilních paliv a budoucností a perspektivou prezentovaných obnovitelných zdrojů energie. Publikace Obnovitelných zdrojů energie obsahuje 77 stran poutavého čtení se 450 fotografiemi, 68 ilustracemi, 20 trojrozmÄ›rnými modely, 24 videi a 13 interaktivními schématy. Není pochyb o tom, že je to dnes nejrozsáhlejÅ¡í multimediální publikace o obnovitelných zdrojích, jakou můžete mít ve své elektronické knihovnÄ›.

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 688.23 MB

System:

Price: 3,59 €

Developed by Simopt, s.r.o.

Day of release: 0000-00-0

Comments about Obnovitelné zdroje energie

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Obnovitelné zdroje energie

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more