Octigo Lite

Octigo Podręcznik zarządzania projektami wersja Lite Pobierz wersję Lite za darmo zanim zakupisz pełną aplikację. Za darmo otrzymujesz ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Octigo PodrÄ™cznik zarzÄ…dzania projektami wersja Lite Pobierz wersjÄ™ Lite za darmo zanim zakupisz peÅ‚nÄ… aplikacjÄ™. Za darmo otrzymujesz dostÄ™p do ponad 50 artykuÅ‚ów, 4 lekcji i 50 pytaÅ„ testowych. Octigo PodrÄ™cznik zarzÄ…dzania projektem to jedyna aplikacja edukacyjna dostarczajÄ…ca wiedzÄ™ potrzebnÄ… do zdania egzaminu z zarzÄ…dzania projektami na poziomie IPMA C i D oraz pozwalajÄ…ca wszechstronnie jÄ… przetestować. Przygotuj siÄ™ do egzaminów certyfikacyjnych i na studiach już teraz! Nie masz czasu uczyć siÄ™? Nie ma problemu wiedza podzielona jest na maÅ‚e, szybko przyswajalne części. Możesz zaplanować naukÄ™ i testy, gdzie i kiedy tylko chcesz: w autobusie, na nudnym spotkaniu, przed telewizorem, w korku. Dodatkowo przygotowaliÅ›my kilkadziesiÄ…t lekcji, które grupujÄ… artykuÅ‚y, pytania kontrolne i testy w logicznÄ… sekwencjÄ™ na zadany temat. Twój postÄ™p mierzony jest punktami wiedzy. Wiesz, gdzie jesteÅ› i ile ci jeszcze brakuje. Zbieraj punkty wiedzy. Brakuje ci samozaparcia do nauki? Z naszÄ… aplikacjÄ… nawet nie zauważysz, gdy opanujesz caÅ‚Ä… wiedzÄ™ na temat zarzÄ…dzania projektami maÅ‚ymi kroczkami. Wygodny interface użytkownika zapewnia przyjemnÄ… lekturÄ™. PowiÄ™kszaj, przewijaj, wyszukuj, dodawaj do ulubionych i wiele innych. Nie jesteÅ› pewien, czy ta aplikacja jest dla ciebie? Pobierz wersjÄ™ lite za darmo zanim zakupisz peÅ‚nÄ… wersjÄ™. ** PeÅ‚ny zakres wiedzy dotyczÄ…cy egzaminu IPMA C i D! (dotyczy wersji peÅ‚nej aplikacji) **** ** Uczysz siÄ™, gdzie chcesz i kiedy chcesz. ** CiÄ…gÅ‚e aktualizacje artykuÅ‚ów, lekcji i testów dostÄ™pne automatycznie z twojego iPhone (dotyczy wersji peÅ‚nej aplikacji) **** ** Rewolucyjne podejÅ›cie do nauki: czytasz, weryfikujesz nabytÄ… wiedzÄ™, robisz test. ** ArtykuÅ‚y i testy stworzone przez certyfikowanych PgMP, PMP, PRINCE2 Funkcje naszego produktu: ArtykuÅ‚y: * KilkadziesiÄ…t artykuÅ‚ów z rysunkami na temat zarzÄ…dzania projektami oparte na modelu kompetencji ipma * Obrazki, formatowanie, możliwość powiÄ™kszania i przewijania treÅ›ci * ArtykuÅ‚y zredagowane specjalnie pod iPhone: krótkie teksty z dużą liczbÄ… rysunków * Linki do artykuÅ‚ów powiÄ…zanych * Wyszukiwanie artykuÅ‚ów po sÅ‚owach kluczowych Testy: * Symulator testu PMP w peÅ‚ni zgodny z rzeczywistÄ… aplikacjÄ… testowÄ…. * Każde pytanie uzupeÅ‚nione jest objaÅ›nieniem odpowiedzi. * KilkadziesiÄ…t pytaÅ„ testowych na poziomie trudnoÅ›ci testów IPMA i PMP * Opcja zaznaczenia pytania do późniejszego przeglÄ…du * Możliwość przeglÄ…du pytaÅ„ nieodpowiedzianych, odpowiedzianych, zaznaczonych do przeglÄ…du w dowolnym momencie testu * Ograniczenie czasu rozwiÄ…zywania testu symulujÄ…ce rzeczywiste warunki na egzaminie * Po teÅ›cie możliwość szybkiego przeglÄ…du pytaÅ„ z dobrÄ… i zÅ‚Ä… odpowiedziÄ… oraz przeczytania objaÅ›nienia odpowiedzi Lekcje: * Logiczne powiÄ…zanie artykuÅ‚ów, pytaÅ„ kontrolnych, testów na zadany temat * Przejrzysty pomiar postÄ™pu lekcji * Najbardziej efektywna formuÅ‚a nauki Inne funkcje: * Jedyny program edukacyjny na temat zarzÄ…dzania projektami po polsku * Automatyczna synchronizacja treÅ›ci bezpoÅ›rednio do twojego iPhone, jednak nie musisz być podÅ‚Ä…czony do internetu, aby korzystać z aplikacji (dotyczy wersji peÅ‚nej aplikacji) * Kilkaset punktów wiedzy do zebrania za różnorodne aktywnoÅ›ci w programie * Wyszukiwarka peÅ‚notekstowa wszystkich treÅ›ci * TreÅ›ci podzielone na kategorie tematyczne * Cytaty na temat zarzÄ…dzania Disclaimer: Octigo, the publisher of this product, is not affiiliated with by any organization. All organizational names are trademarks of their respective owners. The content of the application might include inaccuracies or typographical errors, for which the owner can not be held liable.

More

Technical specifications

Version: 3.0

Size: 10.89 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Octigo Lite

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Octigo Lite free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more