Discontinued App

PAP Nauka w Polsce

Redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostępny serwis internetowy NAUKA W POLSCE odnotowuje ...

Discontinued App

Description

Redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostępny serwis internetowy NAUKA W POLSCE odnotowuje na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców, popularyzując rodzimą naukę. Serwis przeznaczony jest zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla każdego internauty surfującego w sieci w poszukiwaniu informacji popularnonaukowych. To nieustannie aktualizowany dziennik internetowy oraz baza danych dotyczących polskiej nauki. W portalu każdy zainteresowany znajdzie artykuły na temat najciekawszych badań i przedsięwzięć z udziałem Polaków lub polskiej myśli naukowej w kilkudzięsięciu dyscyplinach naukowych, portrety wybitnych postaci świata nauki, wybrane informacje z życia polskich uczelni i placówek badawczych. Odnotowywane są też w skrócie najważniejsze wydarzenia w nauce światowej. Serwis posiada profesjonalną wersję angielską. Na stronach portalu oprócz aktualności o polskiej nauce funkcjonuje m.in. kalendarium wydarzeń, blog, galeria zdjęć, a także filmów wideo. Codziennie zamieszczamy ok. 40 nowych, aktualnych informacji, zdobywanych i opracowywanych przez dziennikarzy współpracujących z portalem oraz z codziennym serwisem informacyjnym Polskiej Agencji Prasowej. Są one ilustrowane zdjęciami, prezentacjami, a także filmami. --- Edited by PAP journalists and funded by the Ministry of Science and Higher Education, public website PAP - Science and Scholarship in Poland reports on current achievements of Polish scientists and popularises the Polish science. Our website is addressed to both the scientific community, and all internet users searching for popular science information. It is a constantly updated online journal and a database of Polish science. On our website you will find articles on the most interesting research and projects with the participation of Polish researchers and Polish science in dozens of disciplines, portraits of prominent figures of science, selected information from the life of Polish universities and research institutes. We also reported on important events in world science. The website is available in Polish and English language versions. Additional features include a calendar of events, useful links, trivia and photo gallery. Every day we publish about 40 news articles, acquired and prepared by the journalists cooperating with the website, and from the Polish Press Agency daily news service. Articles are illustrated with photographs, presentations and movies.

More

Technical specifications

Version: 1.01

Size: 662.18 KB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Polska Agencja Prasowa

Day of release: 2012-11-2

Recommended age: 4+

Comments about PAP Nauka w Polsce

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more