Discontinued App

PAR+

PAR+ (PAR Plus) to bezpłatna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystująca technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

PAR+ (PAR Plus) to bezpÅ‚atna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystujÄ…ca technologiÄ™ Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci (Augmented Reality) opracowanÄ… przez firmÄ™ ARFixer, dziÄ™ki której to aplikacji czytelnicy miesiÄ™cznika „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR) uzyskujÄ… bezpoÅ›redni dostÄ™p do dodatkowych treÅ›ci powiÄ…zanych z wybranymi publikacjami. PAR jest pierwszym miesiÄ™cznikiem naukowo-technicznym w Polsce, który oferuje swoim odbiorcom to unikatowe rozwiÄ…zanie. DziÄ™ki PAR+ można jednym dotkniÄ™ciem palca obejrzeć film lub animacjÄ™ powiÄ…zanÄ… z artykuÅ‚em, przejść na stronÄ™ internetowÄ… lub do galerii zdjęć z wydarzenia opisanego w relacji prasowej, przeczytać rozszerzonÄ… wersjÄ™ artykuÅ‚u, przejrzeć i pobrać specyfikacjÄ™ produktu opisywanego w artykule, skomentować artykuÅ‚ na Facebooku, i wiele, wiele wiÄ™cej. Korzystanie z Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci jest niezwykle proste: wystarczy pobrać na swój smartfon lub tablet z systemem iOS bezpÅ‚atnÄ… aplikacjÄ™ PAR+, uruchomić jÄ…, a nastÄ™pnie skierować kamerÄ™ urzÄ…dzenia mobilnego na wybranÄ… stronÄ™ czasopisma. Jeżeli strona powiÄ…zana jest z dodatkowymi treÅ›ciami, tzn. zawiera marker kierujÄ…cy do ukrytych treÅ›ci, nad markerem pojawi siÄ™ trójwymiarowy logotyp PAR+ oraz zestaw czytelnych ikon, za pomocÄ… których można nawigować po linkach, multimediach i stronach www zwiÄ…zanych z danym markerem. PAR+ to nie tylko „ożywienie” papieru, ale także możliwość uzupeÅ‚niania i aktualizacji treÅ›ci już opublikowanych. DziÄ™ki temu, że technologia ARFixer nie odczytuje informacji z kodów (paskowych, QR etc.), lecz z dowolnie definiowanych markerów graficznych, markery te można przypisywać także do numerów archiwalnych, niejako przedÅ‚użajÄ…c ich życie - w przestrzeni wirtualnej.

More

Technical specifications

Version: 1.4

Size: 12.8 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about PAR+

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download PAR+ free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more