Discontinued App

PAR+

PAR+ (PAR Plus) to bezpłatna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystująca technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented ...

Discontinued App

Description

PAR+ (PAR Plus) to bezpÅ‚atna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystujÄ…ca technologiÄ™ Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci (Augmented Reality) opracowanÄ… przez firmÄ™ ARFixer, dziÄ™ki której to aplikacji czytelnicy miesiÄ™cznika „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR) uzyskujÄ… bezpoÅ›redni dostÄ™p do dodatkowych treÅ›ci powiÄ…zanych z wybranymi publikacjami. PAR jest pierwszym miesiÄ™cznikiem naukowo-technicznym w Polsce, który oferuje swoim odbiorcom to unikatowe rozwiÄ…zanie. DziÄ™ki PAR+ można jednym dotkniÄ™ciem palca obejrzeć film lub animacjÄ™ powiÄ…zanÄ… z artykuÅ‚em, przejść na stronÄ™ internetowÄ… lub do galerii zdjęć z wydarzenia opisanego w relacji prasowej, przeczytać rozszerzonÄ… wersjÄ™ artykuÅ‚u, przejrzeć i pobrać specyfikacjÄ™ produktu opisywanego w artykule, skomentować artykuÅ‚ na Facebooku, i wiele, wiele wiÄ™cej. Korzystanie z Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci jest niezwykle proste: wystarczy pobrać na swój smartfon lub tablet z systemem iOS bezpÅ‚atnÄ… aplikacjÄ™ PAR+, uruchomić jÄ…, a nastÄ™pnie skierować kamerÄ™ urzÄ…dzenia mobilnego na wybranÄ… stronÄ™ czasopisma. Jeżeli strona powiÄ…zana jest z dodatkowymi treÅ›ciami, tzn. zawiera marker kierujÄ…cy do ukrytych treÅ›ci, nad markerem pojawi siÄ™ trójwymiarowy logotyp PAR+ oraz zestaw czytelnych ikon, za pomocÄ… których można nawigować po linkach, multimediach i stronach www zwiÄ…zanych z danym markerem. PAR+ to nie tylko „ożywienie” papieru, ale także możliwość uzupeÅ‚niania i aktualizacji treÅ›ci już opublikowanych. DziÄ™ki temu, że technologia ARFixer nie odczytuje informacji z kodów (paskowych, QR etc.), lecz z dowolnie definiowanych markerów graficznych, markery te można przypisywać także do numerów archiwalnych, niejako przedÅ‚użajÄ…c ich życie - w przestrzeni wirtualnej.

More

Technical specifications

Version: 1.4

Size: 12.8 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about PAR+

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more