Discontinued App

PAR 3D

PAR3D to bezpłatna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystująca technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) opracowaną ...

Discontinued App

Description

PAR3D to bezpÅ‚atna aplikacja mobilna do pobrania z Apple Store, wykorzystujÄ…ca technologiÄ™ Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci (Augmented Reality) opracowanÄ… przez firmÄ™ ARFixer, dziÄ™ki której to aplikacji czytelnicy miesiÄ™cznika „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR) uzyskujÄ… bezpoÅ›redni dostÄ™p do dodatkowych treÅ›ci powiÄ…zanych z wybranymi publikacjami. PAR jest pierwszym miesiÄ™cznikiem naukowo-technicznym w Polsce, który oferuje swoim odbiorcom to unikatowe rozwiÄ…zanie. DziÄ™ki PAR3D można obejrzeć modele 3D obiektów powiÄ…zanych z artykuÅ‚ami. Korzystanie z Rozszerzonej RzeczywistoÅ›ci jest niezwykle proste: wystarczy pobrać na swój smartfon lub tablet z systemem iOS bezpÅ‚atnÄ… aplikacjÄ™ PAR3D, uruchomić jÄ…, a nastÄ™pnie skierować kamerÄ™ urzÄ…dzenia mobilnego na wybranÄ… stronÄ™ czasopisma. Jeżeli strona powiÄ…zana jest z dodatkowymi treÅ›ciami, tzn. zawiera marker kierujÄ…cy do ukrytych treÅ›ci, nad markerem pojawi siÄ™ trójwymiarowy model. PAR3D to nie tylko „ożywienie” papieru, ale także możliwość uzupeÅ‚niania i aktualizacji treÅ›ci już opublikowanych. DziÄ™ki temu, że technologia ARFixer nie odczytuje informacji z kodów (paskowych, QR etc.), lecz z dowolnie definiowanych markerów graficznych, markery te można przypisywać także do numerów archiwalnych, niejako przedÅ‚użajÄ…c ich życie - w przestrzeni wirtualnej.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 38.52 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about PAR 3D

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more