POEMS Mobile (iPad Edition)

เพิ่มอำนาจการลงทุนของท่าน à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹‚ปรแกรม POEMS Mobile ซึ่งเป็นบริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

เพิ่มอำนาจการลงทุนของท่าน à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹‚ปรแกรม POEMS Mobile ซึ่งเป็นบริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน Apple iPad พัฒนาโà¸â€à¸¢à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸—หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัà¸â€ (มหาชน) ช่วยให้ท่านไม่พลาà¸â€à¸à¸²à¸£à¹€à¸„ลื่อนไหวของตลาà¸â€à¸«à¸¥à¸±à¸à¸—รัพย์ฯ และตลาà¸â€à¸­à¸™à¸¸à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ สะà¸â€à¸§à¸ รวà¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ ทุกที่ทุกเวลา เพียงใช้โปรแกรม POEMS อำนาจแห่งการลงทุนจะอยู่ในมือของท่าน ทุกที่ ทุกเวลา จุà¸â€à¹€à¸â€à¹ˆà¸™à¸‚องโปรแกรม: •ท่านสามารถซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¹€à¸¥à¸‚ที่บัญชีซื้อขายเà¸â€à¸µà¸¢à¸§à¸à¸±à¸™ (Single Account) •ตรวจสอบราคาหุ้น ราคาอนุพันธ์ และราคาสินค้าอ้างอิงของสัญญาอนุพันธ์ (Underlying Assets) เช่น ราคาทองคำปัจจุบัน (Spot Gold Price) แบบ Real-time •ข้อมูลข่าวการลงทุนแบบ Real time - Watch list เชื่อมโยงการใช้งาน ทั้งบน คอมพิวเตอร์ และ บน iPad โà¸â€à¸¢à¸—ี่คุณไม่ต้องตั้งค่าใหม่ •ท่านสามารถเข้าถึงตลาà¸â€à¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸—ุนของท่าน โà¸â€à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–เลือกไà¸â€à¹‰à¸—ั้งตลาà¸â€à¸«à¸¸à¹‰à¸™à¸«à¸£à¸·à¸­à¸•à¸¥à¸²à¸â€à¸­à¸™à¸¸à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ หรือทั้งสองตลาà¸â€ เพียงปลายนิ้วสัมผัส •Real time Portfolio ตรวจสอบผลการลงทุนของคุณแบบ Real time ท่านสามารà¸â€à¸¹à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸â€à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¹€à¸•à¸´à¸¡à¹„à¸â€à¹‰à¸—ี่ : www.poems.in.th หรือกรุณาติà¸â€à¸•à¹ˆà¸­ POEMS Call Center 02 63 53 123 เพื่อสมัครเปิà¸â€à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µ หรือ ขอ Demo Account เพื่อทà¸â€à¸¥à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™ *************************************************************** POEMS Mobile unleashes your trading by giving you the convenience of dynamic investment anytime anywhere. You can capture market opportunities with live prices, real-time trading, order status, and online portfolios. With easy access, safe, and secured trading environment, you will be in control of your investments wherever you are. Key features: Access multiple markets using one account including equity and derivatives (Single Account) Retrieve real-time prices of underlying assets for derivatives products such as spot gold, and spot indices. •Streaming live prices for stock and derivatives. •Auto-calculation of the bid size and live updates of trading limits •Real time investment news •Synchronized watch list between desk top and iPad •You can customize your market view by selecting only equity market, derivatives market, or both. To open a trading account with us or request , just call us at 662 63 53 123 or visit www.poems.in.th

More

Technical specifications

Version: 2.3.1

Size: 5.55 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about POEMS Mobile (iPad Edition)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download POEMS Mobile (iPad Edition) free

Similar apps to POEMS Mobile (iPad Edition)

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more