Discontinued App

POPS VN

Access POPS Vietnam's entire catalog of thousands of music videos (Dam Vinh Hung, Tuan Hung, Dan Truong, Hoang Thuy Linh, Nhat Kim Anh, Khoi My...), comedies ...

Discontinued App

Description

Access POPS Vietnam's entire catalog of thousands of music videos (Dam Vinh Hung, Tuan Hung, Dan Truong, Hoang Thuy Linh, Nhat Kim Anh, Khoi My...), comedies (Tran Thanh, Nhat Cuong, Minh Beo, Truong Giang...), short films and more! Enjoy hundreds of hours of great content. Download to access your subscriptions, playlist, favorite artists and more! Features: * Free high-quality music, comedy videos * Find Vietnamese music, comedy videos and channels more easily * Access to your saved channels and playlists * Continuous play to serve you recommendations for videos that will play automatically to keep the music videos flowing in a dynamic and personalized style * Read and discover information via up-to-date news * Read comments, browse related videos and more - all while watching * Easy video sharing to Google+, E-mail, Facebook and Twitter You can also visit us at www.youtube.com/popsvietnam; www.youtube.com/popstvvietnam **** Hãy truy cập toàn bá»™ các danh mục của hàng ngàn video âm nhạc videos (Đàm VÄ©nh HÆ°ng, Tuấn HÆ°ng, Đan Trường, Hoàng Thùy Linh, Nhật Kim Anh, Khởi My...), hài kịch (Trấn Thành, Nhật Cường, Minh Béo, Trường Giang...), phim ngắn và nhiều thứ khác có trong POPS Việt Nam. Tận hưởng hàng giờ vá»›i các ná»™i dung đặc sắc. Đăng nhập để truy cập vào danh sách đăng ký, list nhạc, ca khúc tải lên và nhiều hÆ¡n nữa! Các tính năng: * Miá»…n phí video âm nhạc, tấu hài chất lượng cao * Tìm video và các kênh âm nhạc, tấu hài Việt Nam má»™t cách dá»… dàng hÆ¡n * Truy cập vào các kênh, và danh sách nhạc đã được lÆ°u của bạn * Chế Ä‘á»™ chÆ¡i nhạc liên tục để chÆ¡i những video mà bạn yêu cầu. Chế Ä‘á»™ chÆ¡i nhạc tá»± Ä‘á»™ng để giữ cho các video âm nhạc tuôn chảy nhịp nhàng theo má»™t phong cách năng Ä‘á»™ng và đầy cá tính. * Cập nhật và khám phá thông tin qua tin tức * Đọc ý kiến, xem các video có liên quan và nhiều hÆ¡n nữa - thá»±c hiện tất cả trong khi vẫn Ä‘ang xem video của mình. * Dá»… dàng chia sẻ video lên Google+, E-mail, Facebook và Twitter Bạn cÅ©ng có thể ghé thăm chúng tôi tại www.youtube.com/popsvietnam; www.youtube.com/popstvvietnam

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 3.43 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about POPS VN

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more