Discontinued App

Pake´s jierdei

In ynteraktyf ferhaal foar pjutten en beukers. Lês tegearre of lit jo bern foarlêze troch de app. Op alle siden is wol wat te belibjen. Jou bygelyks in ...

Discontinued App

Description

In ynteraktyf ferhaal foar pjutten en beukers. Lês tegearre of lit jo bern foarlêze troch de app. Op alle siden is wol wat te belibjen. Jou bygelyks in pakje oan pake of kies in stik fan de ferhaallijn. Lit jo bern ûntdekke en sels de ferhaallijnen kieze. Joost giet nei it jierdeifeestje fan pake. Kiesto hoe’t Joost nei syn jierdei giet? En helpsto Joost om yn gearwurking mei syn neefke en nichtsje fiten út te heljen? Joost jout pake in kado, wat soe dat wêze? In ferhaal om yn te dûken en mannichkear te lêzen. Lit jo bern ûntdekke en boartsje op de siden.

More

Technical specifications

Version: 1.0.0

Size: 23.79 MB

System:

Price: 3,59 €

Developed by W Simons

Day of release: 2013-10-28

Recommended age: 4+

Comments about Pake´s jierdei

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more