Discontinued App

Pasa

✿ สำคัญมาก: ภาษาของเมนูขึ้นอยู่กับภาษาของเครื่องนะคะ ...

Discontinued App

Description

✿ สำคัญมาก: ภาษาของเมนูขึ้นอยู่กับภาษาของเครื่องนะคะ ถ้า iPhone/iPod ของเพื่อน ๆ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เมนูของแอพก็จะเป็นภาษาไทยค่ะ แต่ถ้าตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะไà¸â€à¹‰à¹€à¸¡à¸™à¸¹à¸—ี่หน้าตาเหมือนใน screenshots เลย ^^ ✿ เคยเซ็งรึเปล่าคะว่าทำไมถึงเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปี แต่พอเจอฝรั่งมาสปีคทีไร ไปไม่ถูกทุกทีเลย พอกันทีกับการพูà¸â€à¸ à¸²à¸©à¸²à¸­à¸±à¸‡à¸à¸¤à¸©à¹à¸šà¸šà¹à¸›à¸¥à¸ ๆ กà¸â€à¸›à¸¸à¹ˆà¸¡ delete ให้กับประโยคเห่ย ๆ อย่าง "Hello, how are you? I am fine. Thank you, and you?" แล้วมาฟังว่าคน ‘เมกันเค้าพูà¸â€à¸­à¸°à¹„รกันในชีวิตประจำวัน ;) อย่าเพิ่งทำหน้าแหยแบบนั้นค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่การเรียน คิà¸â€à¸‹à¸°à¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸£à¸²à¸à¸³à¸¥à¸±à¸‡à¸ˆà¸°à¹„à¸â€à¹‰à¸£à¸¹à¹‰à¸ˆà¸±à¸à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¹à¸ªà¸™à¸™à¹ˆà¸²à¸£à¸±à¸à¸—ี่ชื่อว่าฮัท ;) พร้อมกับไà¸â€à¹‰à¸„วามรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาจากประสบการณ์จริง ในชีวิตประจำวัน ขอบอกเลยว่า หลังจากà¸â€à¸¹à¸„ลิปแบบแนว ๆ ของ Pasa แล้ว เพื่อน ๆ จะมั่นใจและอยากลองไปใช้ภาษาอังกฤษจนทนแทบไม่ไหว และบางทีฝรั่งอาจตอบคุณกลับมาว่า "Ohhhhh, you're awesome!" แถมà¸â€à¹‰à¸§à¸¢ พจนานุกรมศัพท์วัยรุ่นนี่ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ มันจะมีอะไรสุà¸â€à¸¢à¸­à¸â€à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸™à¸µà¹‰à¸­à¸µà¸à¹„หมเนี่ย ถ้าเพื่อน ๆ มีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือสงสัยว่า เอ๊ะ จะพูà¸â€à¸„ำนี้ว่ายังไงในภาษาอังกฤษ อย่าลืมไปไลค์และถามไà¸â€à¹‰à¹ƒà¸™à¹€à¸žà¸ˆà¸‚อง Pasa (facebook.com/PasaApp) หรือที่ทวิตเตอร์ @PasaApp ไà¸â€à¹‰à¹€à¸¥à¸¢à¸™à¸°à¸„ะ ขอรับรองà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹€à¸à¸µà¸¢à¸£à¸•à¸´à¸‚องลูกเสือว่าแอพนี้ฟรีและไม่มีขึ้นราคาอย่างแน่นอน ปล. แอพนี้เป็นส่วนนึงของโปรเจ็คจบการศึกษานะคะ เพราะฉะนั้น เวอร์ชั่นนี้จึงป็นเพียงจุà¸â€à¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¸•à¹‰à¸™à¹€à¸—่านั้น ถ้าเพื่อน ๆ มีข้อเสนอแนะหรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่ม อย่าลืมส่งเมล์มาบอกเราที่ hello@pasaapp.com หรือคอมเมนท์มาในเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ไà¸â€à¹‰à¹€à¸¥à¸¢ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกà¸â€à¸²à¸§à¸™à¹Œà¹‚หลà¸â€à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¸¥à¸±à¸‡à¹ƒà¸ˆà¸„่ะ ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   Pasa (which means 'Language' in Thai) is an app that helps Thai teens and young adults learn colloquial English in a fun, informal way. While Thais can be good at grammar and textbook English, they often have trouble with communicating in an everyday way. This app makes English less intimidating and teaches “real” English along with cultural content in real-life situations. Pasa uses short videos because learners respond more to visuals rather than just dry text. Each lesson uses a mini quiz to reinforce comprehension, and allows users to submit questions and comments directly to the creator via social media. As a part of a Master's Degree's final project, Pasa is a continuing work in progress, and more functionality is being developed. An accompanying technical paper is also available at pitchanan.com/pasa. And oh, you're more than welcome to suggest new slang/words/features that you think are missing! We're on Facebook, Twitter, and Instagram under PasaApp. E-mail lovers, don't fret! Write us at hello@pasaapp.com

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 13.47 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Pasa

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more