Picardtschool

Welkom op de App van Dr. Picardtschool Protestants-christelijke basisschool CBS Dr. Picardt is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Welkom op de App van Dr. Picardtschool Protestants-christelijke basisschool CBS Dr. Picardt is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is. We geven dagelijks inhoud aan het christelijke karakter van onze school. Wij doen dat in de wetenschap en verwachting dat ouders dit onderschrijven of daarmee instemmen. Afgestemd op de ontwikkeling van kinderen De ontwikkeling van de kinderen is de basis voor de afstemming van het onderwijs. We zorgen voor een ononderbroken leerontwikkeling door de hele basisschooltijd heen. We besteden veel aandacht aan taal, rekenen en lezen. Met.behulp van moderne methoden leggen we een degelijk kennisfundament. Mochten er problemen zijn op het gebied van taal of lezen, dan hebben we op school een voorziening voor logopedie. De professioneel ingerichte praktijk behandelt daarnaast nog andere problematiek, klik hier voor meer informatie. Natuurlijk is er ook ruimte voor de creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling .Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma Rots & Water. Fijne en veilige leeromgeving voor iedereen We bieden een fijne en veilige leeromgeving, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen hiervan. Met plezier naar school Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We werken aan hun zelfvertrouwen, we leren hen voor zichzelf op komen en rekening te houden met anderen. We stimuleren de zelfstandigheid en leren wat eigen verantwoordelijkheid is. De leerkracht werkt bewust aan een goede sfeer in de groep, zodat kinderen de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen. - Blijf op de hoogte van alle nieuws - Bekijk onze fotoalbum - U kunt een aanvraag indienen voor het overblijven van uw kind - Verstuur ons leuke foto's - Blijf op de hoogte van onze activiteiten

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 20.81 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Picardtschool

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Picardtschool free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more