Pierwiastki

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia: Aplikacja UkÅ‚ad Okresowy Pierwiastków Chemicznych Aplikacja umożliwia przeglÄ…danie 114 pierwiastków chemicznych ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia: Aplikacja UkÅ‚ad Okresowy Pierwiastków Chemicznych Aplikacja umożliwia przeglÄ…danie 114 pierwiastków chemicznych rozmieszczonych w ukÅ‚adzie okresowym pierwiastków w dwóch trybach: trybie oglÄ…dania caÅ‚ej tablicy oraz w trybie podglÄ…du pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy również możliwość wyszukiwania pierwiastków wg nazwy lub przeglÄ…dania ich alfabetycznej listy. ... Tryb oglÄ…dania caÅ‚ej tablicy. W tym stanie mamy możliwość przybliżania oraz oddalania ukÅ‚adu okresowego pierwiastków. Na pojedynczych komórkach ukÅ‚adu okresowego widoczne sÄ… symbole pierwiastków oraz ich liczba atomowa. Kolor tÅ‚a pojedynczej komórki jest zależny od wartoÅ›ci parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy możliwość ustawienia skali kolorystycznej wg nastÄ™pujÄ…cych parametrów: - Liczba atomowa, - Masa atomowa, - Liczba trwaÅ‚ych izotopów, - Liczba znanych izotopów, - Elektroujemność (wg Paulina), - Energia jonizacji (kJ/mol), - GÄ™stość, - Temperatura topnienia (CËš), - Temperatura wrzenia (CËš), - Zawartość w skorupie ziemskiej (%), - Obfitość kosmiczna. ... Tryb podglÄ…du pojedynczego pierwiastka. Dla każdego pierwiastka mamy możliwość sprawdzenia jeszcze innych danych (niż wypisano powyżej), takich jak: nazwa polska, nazwa Å‚aciÅ„ska, wartoÅ›ciowość, stopieÅ„ utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres póÅ‚trwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skróconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci. ... Tryb gry. Celem zabawy jest uÅ‚ożenie kompletnego ukÅ‚adu okresowego pierwiastków na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej energii). WylosowanÄ… tabliczkÄ™ pierwiastka należy umieÅ›cić w odpowiednim miejscu ukÅ‚adu okresowego. Jeżeli użytkownik wskaże je poprawnie, tabliczka ‘wskakuje’ na swoje miejsce, jeżeli nie - to zostaje wylosowana nastÄ™pna tabliczka pierwiastka. Wszystkie pierwiastki podzielone sÄ… na kilka grup o różnym stopniu trudnoÅ›ci. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa siÄ™ w ramach grupy o najniższym stopniu trudnoÅ›ci, która posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry. Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miarÄ™ wzrostu liczby atomowej nastÄ™puje stopniowe zapeÅ‚nianie powÅ‚ok elektronowych atomów; rozpoczÄ™ciu siÄ™ nowego okresu odpowiada wiÄ™c zapoczÄ…tkowanie zapeÅ‚niania elektronami nowej powÅ‚oki. Elementy aplikacji: - UkÅ‚ad okresowy pierwiastków w postaci tablicy. - PrzeÅ‚Ä…cznik wartoÅ›ci używanej do kolorowania tablicy. - Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartoÅ›ci. - Karta prezentujÄ…ca parametry wybranego pierwiastka. - Tekstowy opis pierwiastka. - Mechanizm umożliwiajÄ…cy odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 4.93 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Pierwiastki

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Pierwiastki free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more