Pojišťovna

PŘI SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIÅ TÄšNÍ PŘES APLIKACI AUTOMATICKÁ SLEVA 10 % Noste ÄŒeskou v kapse! Mobilní aplikace PojiÅ¡Å¥ovna vám umožňuje ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

PŘI SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIÅ TÄšNÍ PŘES APLIKACI AUTOMATICKÁ SLEVA 10 % Noste ÄŒeskou v kapse! Mobilní aplikace PojiÅ¡Å¥ovna vám umožňuje rychlý a snadný pÅ™ístup ke službám a produktům ÄŒeské pojiÅ¡Å¥ovny kdekoliv a kdykoliv budete potÅ™ebovat. PotÅ™ebujete se dovolat rychle do své pojiÅ¡Å¥ovny? S naÅ¡í aplikací budete mít prioritní pÅ™ístup k operátorům! Rychleji a snadnÄ›ji se dovoláte jen s naÅ¡í aplikací. Hlavní výhody aplikace: SOS OBRAZOVKA - Důležitá telefonní čísla pro krizové situace jsou umístÄ›na pÅ™ehlednÄ› na jedné obrazovce - nemusíte si nic pamatovat ani zapisovat, stiskem jediného tlačítka můžete kontaktovat záchranné složky, asistenční služby nebo naÅ¡e klientské centrum. Také máte hned k dispozici průvodce první pomocí. HLÁŠENÍ DOPRAVNÍ NEHODY - Jednoduchý a pÅ™ehledný formuláÅ™ pro bezprostÅ™ední nahláÅ¡ení dopravní nehody pÅ™ímo z místa, a to včetnÄ› vložení fotografií. - NajdÄ›te si ve své blízkosti také prohlídkové místo pro zdokumentování Å¡kody nebo pÅ™ímo smluvní servis. SJEDNÁNÍ CESTOVNÍHO POJIÅ TÄšNÍ - S pÅ™eddefinovanými profily pro opakované využití. PÅ™i sjednání cestovního pojiÅ¡tÄ›ní pÅ™es aplikaci PojiÅ¡Å¥ovna automatická sleva 10 % z pojistného. SJEDNÁNÍ POVINNÉHO POJIÅ TÄšNÍ - NovÄ› si můžete v aplikaci spočítat cenu a také uzavÅ™ít povinné ručení pro vaÅ¡e vozidlo. - Využijte také novou funkci načítání dokumentů pomocí fotoaparátu vaÅ¡eho telefonu - nemusíte již zdlouhavÄ› pÅ™episovat vÅ¡echny potÅ™ebné informace HLÁŠENÍ Å KOD NA MAJETKU - Jednoduchý formuláÅ™ pro bezprostÅ™ední nahláÅ¡ení Å¡kodní události nejen na vaÅ¡em majetku. Aplikace vás provede vÅ¡emi důležitými kroky a hláÅ¡ení odeÅ¡le ke zpracování. - Možnost uložení dokumentace pojiÅ¡tÄ›ného majetku ke zjednoduÅ¡ení pÅ™ípadné likvidace události. ZJEDNODUÅ ENÉ VOLÁNÍ DO KLIENTSKÉHO CENTRA - Nečekejte ve frontÄ› pÅ™i volání do ÄŒeské pojiÅ¡Å¥ovny! Využijte pÅ™ímého pÅ™esmÄ›rování na operátory. Volání z aplikace má vždy pÅ™ednost. PÅ™ístup do KLIENTSKÉ ZÓNY s jednorázovým nebo plnohodnotným pÅ™ihláÅ¡ením - Spravujte jednoduÅ¡e a pohodlnÄ› vÅ¡echny své pojistné smlouvy u ÄŒeské pojiÅ¡Å¥ovny. S plnohodnotným pÅ™ihláÅ¡ením získáte možnost úplného náhledu na své pojistné smlouvy a události. Pro správu základních funkcí můžete využít také jednorázového pÅ™ihláÅ¡ení. DALŠÍ FUNKCE - Průvodce doporučenými kroky po dopravní nehodÄ› a Å¡kodní události (Å¡kodÄ› na majetku). - Mapa poboček ÄŒeské pojiÅ¡Å¥ovny se zobrazením otevírací doby a kontaktních údajů. -Seznam poboček pohotovosti a první pomoc včetnÄ› mapy se zobrazením ordinační doby a kontaktních údajů. -Uživatelský profil pro efektivní práci se zadanými údaji. Více informací na: www.ceskapojistovna.cz/aplikace

More

Technical specifications

Version: 7.0

Size: 16.02 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Pojišťovna

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Pojišťovna free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more