Discontinued App

Polish-French Translate Dictionary

This is the most comprehensive, offline Polish-French Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad. - Contains over 65 000 words - Over 100 ...

Discontinued App

Description

This is the most comprehensive, offline Polish-French Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad. - Contains over 65 000 words - Over 100 000 translation pairs - 80967 definitions in French or Polish - Examples, pronunciation guides, inflection guides, synonyms - Fast and easy to use. - Useful inflection tables for advanced users - No internet connection needed, fully offline! - Save money on mobile roaming costs - Two-way translations Perfect for students, teachers, travelers etc. Happy translating! -- Jest to najobszerniejszy sÅ‚ownik francusko-polski offline dla iPhone, iPod touch i iPad. - Zawiera ponad 65.000 sÅ‚ów - Ponad 100.000 par tÅ‚umaczeniowych - 80.967 definicji w jÄ™zyku polskim lub francuskim - PrzykÅ‚ady, poradniki wymowy, instrukcje dotyczÄ…ce fleksji, synonimy - Szybki i Å‚atwy w użyciu. - Przydatne tabele koniugacji i deklinacji dla zaawansowanych użytkowników - Brak potrzeby poÅ‚Ä…czenia z internetem, w peÅ‚ni offline! - OszczÄ™dzaj na rachunku telefonicznym - TÅ‚umaczenie w dwie strony Idealny dla studentów, nauczycieli, turystów itp. Szczęśliwego tÅ‚umaczenia! Uwaga: możesz dodać wiele klawiatur, takich jak cyrylica, klawiatura chiÅ„ska czy angielska, w tym samym czasie za pomocÄ… ustawieÅ„ urzÄ…dzenia. Możesz zmienić klawiaturÄ™ klikajÄ…c ikonkÄ™ "Å›wiat" (world). Tym sposobem możesz korzystać ze sÅ‚ownika na wielu zestawach znaków.

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 16.23 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Polish-French Translate Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more