Discontinued App

Polish-Russian Translate Dictionary

This is the most comprehensive, offline Polish-Russian Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad. - Contains over 55 000 words - Over ...

Discontinued App

Description

This is the most comprehensive, offline Polish-Russian Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad. - Contains over 55 000 words - Over 90 000 translation pairs - 57679 definitions in Polish or Russian - Examples, pronunciation guides, inflection guides, synonyms - Fast and easy to use. - Useful inflection tables for advanced users - No internet connection needed, fully offline! - Save money on mobile roaming costs - Two-way translations Perfect for students, teachers, travelers etc. Happy translating! Note: you can add multiple keyboards, such as Cyrillic, Chinese or English at the same time via your device settings. You can change the keyboard by pressing "world" icon. That way you can use the dictionary with multiple character sets. -- Jest to najobszerniejszy sÅ‚ownik rosyjski-polski offline dla iPhone, iPod touch i iPad. - Zawiera ponad 55.000 sÅ‚ów - Ponad 90.000 par tÅ‚umaczeniowych - 57.679 definicji w jÄ™zyku polskim lub rosyjskim - PrzykÅ‚ady, poradniki wymowy, instrukcje dotyczÄ…ce fleksji, synonimy - Szybki i Å‚atwy w użyciu. - Przydatne tabele koniugacji i deklinacji dla zaawansowanych użytkowników - Brak potrzeby poÅ‚Ä…czenia z internetem, w peÅ‚ni offline! - OszczÄ™dzaj na rachunku telefonicznym - TÅ‚umaczenie w dwie strony Idealny dla studentów, nauczycieli, turystów itp. Szczęśliwego tÅ‚umaczenia! Uwaga: możesz dodać wiele klawiatur, takich jak cyrylica, klawiatura chiÅ„ska czy angielska, w tym samym czasie za pomocÄ… ustawieÅ„ urzÄ…dzenia. Możesz zmienić klawiaturÄ™ klikajÄ…c ikonkÄ™ "Å›wiat" (world). Tym sposobem możesz korzystać ze sÅ‚ownika na wielu zestawach znaków.

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 15.42 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Polish-Russian Translate Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more