Discontinued App

Polska pisownia

PL: Aplikacja umożliwia sprawdzanie polskiej pisowni z wykorzystaniem rozległego słownika języka polskiego. Użytkownik wpisuje tekst w widoku ...

Discontinued App

Description

PL: Aplikacja umożliwia sprawdzanie polskiej pisowni z wykorzystaniem rozlegÅ‚ego sÅ‚ownika jÄ™zyka polskiego. Użytkownik wpisuje tekst w widoku edycji, nastÄ™pnie wybranie opcji sprawdzenia pisowni powoduje podÅ›wietlenie źle napisanych sÅ‚ów czerwonym kolorem. Sugerowane sÅ‚owa dla niepoprawnych wyrazów sÄ… pokazywane po klikniÄ™ciu na dane sÅ‚owo. Program umożliwia proste przenoszenie treÅ›ci pomiÄ™dzy innymi aplikacjami z wykorzystaniem opcji kopiowania i wklejania tekstu ze schowka. Aplikacja jest kompatybilna z iPad i iPhone, wymaga jednak iOS 6.0. Program sprawdza tylko polskÄ… pisowniÄ™, interfejs użytkownika dostÄ™pny jest jednak w jÄ™zyku polskim i angielskim. EN: This application allows you to check polish spelling by using a large dictionary of the Polish language. The user enters text in the edit view, then selects the option to check the spelling, misspelled words are marked as red. Word suggestions are presented after user taps misspelled word. Program makes it easy to move content between other applications by integrating easy to use copy and paste actions. The application is compatible with iPad and iPhone, but requires iOS 6.0. The program checks only the Polish spelling, the user interface is available, in Polish and English.

More

Technical specifications

Version: 1.0.6

Size: 3.04 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Polska pisownia

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more