Discontinued App

Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

Aplikacja ta zapewnia ponad 900.000 polskiej stronie wiki (wersja 12/2012). Podczas korzystania z tej aplikacji, masz w ręku encyklopedii pełnych informacji ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Aplikacja ta zapewnia ponad 900.000 polskiej stronie wiki (wersja 12/2012). Podczas korzystania z tej aplikacji, masz w ręku encyklopedii pełnych informacji we wszystkich dziedzinach od kulturalno-społeczno-politycznych do Science-Engineering itp. .. === Wyjątkowe funkcje === ★ Offline Browsing -Wszystkie artykuły Wikipedii są dostępne w trybie offline w wysoce skompresowanym formacie -Szybkie ładowanie artykułów z lokalnej pamięci -Dotknij łącza wewnątrz artykułu, aby przeglądać stronę natychmiast połączony ★ Przeglądanie w kartach -Łatwo przeglądać wielu artykułów jednocześnie ★ Full Text Search -Potężny micro Wyszukiwarka zoptymalizowane dla smartfonów -Przeszukuje wszystkich artykułów jak wpiszesz -Instant search - wyniki wyszukiwania aktualizacji w trakcie wpisywania zapytania -Optimized ranking szukaj które pomogą Ci znaleźć odpowiedni artykuł ★ Inne funkcje -Obsługa wielu nazwę artykułów -Historia i zakładki -Wyszukiwanie w artykule -Regulacja rozmiaru czcionki -Support Expression Matematyka -Cache pliku ładowane z Internetu, aby korzystać w trybie offline -Wbudowany Image Viewer -------------------------------------------------- This application provides over 900,000 Polish wiki page (Version 12/2012). When using this application, you have in your hand an encyclopedia with full information in all areas from the Cultural-Social-Political to Science-Engineering etc... ===OUTSTANDING FEATURES=== ★Offline Browsing -All Wikipedia articles available for offline browsing in a highly compressed format -Fast loading of articles from local storage -Tap on links inside an article to browse the linked page instantly ★Tabbed Browsing -Easy to Browse multiple articles at the same time ★Full Text Search -Powerful micro search engine optimized for smartphones -Searches through all articles as you type -Instant search - search results update as you type your query -Optimized search ranking to help you locate the right article ★Other Features -Support multiple name of articles -History and Bookmarks -Search within article -Font size adjustment -Support Mathematics Expression -Cache Image loaded from Internet to use offline -Built-in Image Viewer

More

Technical specifications

Version: 3.0

Size: 792.22 MB

System:

Price: 6,99 €

Developed by Orient Light Inc

Day of release: 0000-00-0

Comments about Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

Similar apps to Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more