Discontinued App

Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

Aplikacja ta zapewnia ponad 900.000 polskiej stronie wiki (wersja 12/2012). Podczas korzystania z tej aplikacji, masz w ręku encyklopedii pełnych informacji ...

Discontinued App

Description

Aplikacja ta zapewnia ponad 900.000 polskiej stronie wiki (wersja 12/2012). Podczas korzystania z tej aplikacji, masz w ręku encyklopedii pełnych informacji we wszystkich dziedzinach od kulturalno-społeczno-politycznych do Science-Engineering itp. .. === Wyjątkowe funkcje === ★ Offline Browsing -Wszystkie artykuły Wikipedii są dostępne w trybie offline w wysoce skompresowanym formacie -Szybkie ładowanie artykułów z lokalnej pamięci -Dotknij łącza wewnątrz artykułu, aby przeglądać stronę natychmiast połączony ★ Przeglądanie w kartach -Łatwo przeglądać wielu artykułów jednocześnie ★ Full Text Search -Potężny micro Wyszukiwarka zoptymalizowane dla smartfonów -Przeszukuje wszystkich artykułów jak wpiszesz -Instant search - wyniki wyszukiwania aktualizacji w trakcie wpisywania zapytania -Optimized ranking szukaj które pomogą Ci znaleźć odpowiedni artykuł ★ Inne funkcje -Obsługa wielu nazwę artykułów -Historia i zakładki -Wyszukiwanie w artykule -Regulacja rozmiaru czcionki -Support Expression Matematyka -Cache pliku ładowane z Internetu, aby korzystać w trybie offline -Wbudowany Image Viewer -------------------------------------------------- This application provides over 900,000 Polish wiki page (Version 12/2012). When using this application, you have in your hand an encyclopedia with full information in all areas from the Cultural-Social-Political to Science-Engineering etc... ===OUTSTANDING FEATURES=== ★Offline Browsing -All Wikipedia articles available for offline browsing in a highly compressed format -Fast loading of articles from local storage -Tap on links inside an article to browse the linked page instantly ★Tabbed Browsing -Easy to Browse multiple articles at the same time ★Full Text Search -Powerful micro search engine optimized for smartphones -Searches through all articles as you type -Instant search - search results update as you type your query -Optimized search ranking to help you locate the right article ★Other Features -Support multiple name of articles -History and Bookmarks -Search within article -Font size adjustment -Support Mathematics Expression -Cache Image loaded from Internet to use offline -Built-in Image Viewer

More

Technical specifications

Version: 3.0

Size: 792.22 MB

System:

Price: 6,99 €

Developed by Orient Light Inc

Day of release: 0000-00-0

Comments about Polski Wiki Offline / Wikipedia in Polish

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more