Discontinued App

Portfel Pierwszaka

„Portfel Pierwszaka” jest grą edukacyjną dla dzieci. Jej celem jest zaznajomienie dzieci z polską walutą i pomoc w nauce wykonywania prostych ...

Discontinued App

Description

„Portfel Pierwszaka” jest grÄ… edukacyjnÄ… dla dzieci. Jej celem jest zaznajomienie dzieci z polskÄ… walutÄ… i pomoc w nauce wykonywania prostych dziaÅ‚aÅ„ matematycznych. Gra jest kierowana do dzieci oraz rodziców, jako narzÄ™dzie wspierajÄ…ce edukacjÄ™ finansowÄ… dzieci. Gra zostaÅ‚a podzielona na cztery sekcje: 1. ZADANIA EDUKACYJNE - nauka wykonywania prostych operacji matematycznych (dodawania oraz odejmowania), 2. WIRTUALNA KASA - nauka wydawania reszty oraz pÅ‚acenia za produkty, 3. KÄ„CIK GIER - mini gry edukacyjne, które bÄ™dÄ… dodawane wraz z rozwojem gry, 4. PODZIEL SIĘ - sekcja charytatywna. Zapraszamy rodziców do wsparcia dziaÅ‚aÅ„ Towarzystwa Nasz Dom, a tym samym do przekazania 1% podatku na pomoc potrzebujÄ…cym dzieciom. Gra jest bezpÅ‚atna oraz ma charakter edukacyjny. Gra powstaÅ‚a dziÄ™ki Raiffeisen Bank Polska S.A oraz Genesi Systems. DziÄ™kujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu za wyrażenie zgody na wykorzystanie rzeczywistych projektów polskiej waluty w grze. =============== „Portfel Pierwszaka” is an educational game for kids, which is designed to familiarize children with the Polish currency and assist in learning simple math operations. The game is targeted to children and parents, as a tool to support financial education of children. The game is divided into four sections: 1. EDUCATIONAL TASKS - learning simple operations on the Polish currency (addition and subtraction), 2. VIRTUAL CHECK-OUT - learning money changing and pay for products, 3. GAME CORNER - mini educational games that will be added along with the development of the game, 4. LET’s SHARE - section having the nature of charity. We invite parents to support the activities of the Society Our House, and thus to allocate 1% tax to help needy children. The game is free and has an educational character. The game is created by Raiffeisen Bank Poland and Genesi Systems. We thank National Bank of Poland for permission to use real projects of the Polish currency in the game.

More

Technical specifications

Version: 1.10

Size: 21.65 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Portfel Pierwszaka

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more