Portos Dictionary Free

This version of Portos dictionary includes the first 1000 words from every one of the 12 dictionaries and around 10% of all useful phrases (free version ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

This version of Portos dictionary includes the first 1000 words from every one of the 12 dictionaries and around 10% of all useful phrases (free version limitation). The Portos dictionary enables a very efficient and user friendly way for looking up words in various language dictionaries from and into slovenian language. Main features: #1 – The basic bundle includes twelve extensive dictionaries: English to Slovenian (first 1000 out of 99.000 words), Slovenian to English (first 1000 out of 91.000 words), German to Slovenian (first 1000 out of 129.000 words), Slovenian-German (first 1000 out of 145.000 words), Italian to Slovenian (first 1000 out of 84.000 words), Slovenian to Italian (first 1000 out of 89.000 words), French to Slovenian (64.000 words), Slovenian to Spanish (first 1000 out of 65.000 words), Spanish to Slovenian (first 1000 out of 59.000 words), Slovenian to Spanish (first 1000 out of 65.000 words), Croatian to Slovenian (first 1000 out of 155.000 words), Slovenian to Croatian (first 1000 out of 180.000 words) #2 - search active during typing #3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters) #4 -Last searched words accessible for later usage #5 - reverse dictionary button #6 – scrolling up and down through selected dictionary #7 – works completely offline #8 - includes most useful english-slovenian phrases #9 - native speaker audio for all available phrases (Slovene, English and Italian) #10 - offline PDF brochures for some sections #11 - online connection possible to official slovenian tourist web page -------- Preizkusna različica vsebuje le prvih 1000 besed iz vsakega slovarja in okrog 10% vseh uporabnih fraz. Slovar Portos omogoča učinovit un uporabniku prijazen način za iskanje besed iz različnih slovarjev v in iz slovenskega jezika. Glavne funkcionalnosti: #1 – Osnovna zbirka obsega dvanajs obsežnih slovarjev: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (prvih 1000 od 91.000 besed), nemško-slovenski (prvih 1000 od 129.000 besed), slovensko-nemški (prvih 1000 od 145.000 besed), italijansko-slovenski (prvih 1000 od 84.000 besed), slovensko-italijanski (prvih 1000 od 89.000 besed), francosko-slovenski (prvih 1000 od 64.000 besed), slovensko-francoski (prvih 1000 od 65.000 besed), špansko-slovenski (prvih 1000 od 60.000 besed), slovensko-španski (prvih 1000 od 65.000 besed), hrvaško-slovenski (prvih 1000 od 155.000 besed), slovensko-hrvaški (prvih 1000 od 180.000 besed) #2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside #3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov) #4 – nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo #5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega #6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja #7 – deluje povsem brez spletne povezave #8 - obsežen seznam uporabnih fraz #9 - dodani zvočni posnetki govorcev jezika v fraze (slovenskega, angleškega in italijanskega) #10 - lokalno dostopne PDF brošure #11 - možnost direktne povezave na spletno stran www.slovenia.info

More

Technical specifications

Version: 2.9

Size: 624.43 KB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Bi-Tim d.o.o.

Day of release: 2013-01-22

Recommended age: 4+

Comments about Portos Dictionary Free

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Portos Dictionary Free free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more