Portos English Slovenian, Slovenian English dictionary

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages. Main ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages. Main features: #1 - This Portos edition includes two extensive dictionaries: English to Slovene (99.000 words), Slovene to English (91.000 words) #2 - search active during typing #3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters) #4 -Last searched words accessible for later usage #5 - reverse dictionary button #6 - scrolling up and down through selected dictionary #7 - users will be able to add new dictionaries to the collection #8 - works completely offline #9 - includes most useful english-slovenian phrases -------- Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar Portos omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje angleških besed iz slovenskega jezika in obratno. Glavne funkcionalnosti: #1 - Ta izdaja slovarja Portos obsega dva obsežna slovarja: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (91.000 besed) #2 - iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside #3 - iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov) #4 - nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo #5 - gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega #6 - premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja #7 - uporabniki bodo kasneje v zbirko lahko dodali nove slovarje #8 - deluje povsem brez spletne povezave #9 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 2.93 MB

System:

Price: 3,59 €

Developed by Bi-Tim d.o.o.

Day of release: 0000-00-0

Comments about Portos English Slovenian, Slovenian English dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Portos English Slovenian, Slovenian English dictionary

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more