Pro Long Dict German Vietnamese Dictionary

This Pro German Vietnamese Dictionary Summary about this Pro LongDict Dictionary 1- This App - More than 100.000 words and examples, - Included ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

This Pro German Vietnamese Dictionary Summary about this Pro LongDict Dictionary 1- This App - More than 100.000 words and examples, - Included approved Words and examples from LongDict.com and more, - Easy to switch between Vietnamese and German by lookup, - Autofilter, Search, Word Suggestion, - History, Multilanguage Interface, Individual Setting function, - Word reading, - Facebook sharing function. 2- Autofilter function: - 'Autofilter' function will be automatically activated by typing onto the search field. The suggested results list will be filtered basing on the input term. - Press Search (Enter) to get the Search Results List 3- Search function: - 'Search' function will be activated when you press Search (Enter) on the keyboard. Use 'Setting' to switch between 'Exact Search' and 'Relative Search'. --------------- Tóm tắt về Từ Điển LongDict Pro này: 1. Ứng dụng này: - Hơn 100.000 từ và ví dụ, - Bao gồm những từ và ví dụ được đã phê duyệt từ LongDict.com và được bổ sung thêm từ đội ngũ chuyên viên, - Dễ dàng chuyển đổi tiềm kiếm tiếng Việt và tiếng Đức, - Chức năng: Lọc, Tìm kiếm và gợi ý Từ, - Lưu lịch sử, Giao diện đa ngôn ngữ và Tùy chỉnh cá nhân, - Phát âm chuẩn, - Chia sẻ từ yêu thích lên mạng Facebook. 2- Chức năng lọc thông minh: - Chức năng ‘Lọc’ sẽ tự động kích hoạt khi gõ từ vào khung tìm kiếm. Danh sách Kết quả Lọc sẽ được hiển thị dựa trên chuỗi dữ liệu nhập vào. - Chú ý: Nhấn Search (Enter) để có được Danh sách Kết quả Tìm kiếm. . 3- Chức năng tìm kiếm thông minh: - Chức năng tìm kiếm thông minh sẽ được kích hoạt khi bạn nhấn nút Search (Enter) trên bàn phím. Sử dụng chức năng 'Cài đặt' này để chuyển đổi giữa 'Tìm kiếm chính xác' và 'Tìm kiếm tương đối'. - 'Gợi ý từ': LongDict Pro sẽ cho bạn một số từ gợi ý để bạn lựa chọn cho những từ đã đánh sai. Ví dụ: ++ Khi bạn gõ từ “Studding” thay vì gõ “Studium” bạn sẽ nhận được từ gợi ý “Studium”. http://vlil.net/upload/files/15_04_13_07_41_26Brochure_ProLongDict_1504.pdf

More

Technical specifications

Version: 3.0.0

Size: 30.87 MB

System:

Price: 14,99 €

Developed by Viet Long Pham

Day of release: 2012-12-14

Recommended age: 4+

Comments about Pro Long Dict German Vietnamese Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Pro Long Dict German Vietnamese Dictionary

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more