Discontinued App

Psy Rasowe

Aplikacja Psy rasowe zawiera wybór ponad 50 najpopularniejszych ras psów ujÄ™tych w 10 grup wg FCI - MiÄ™dzynarodowej Federacji Kynologicznej, ...

Discontinued App

Description

Aplikacja Psy rasowe zawiera wybór ponad 50 najpopularniejszych ras psów ujÄ™tych w 10 grup wg FCI - MiÄ™dzynarodowej Federacji Kynologicznej, do której należy także Polska. Ilustracje i obszerne opisy psów uzupeÅ‚niajÄ… syntetyczne wizytówki mieszczÄ…ce najważniejsze informacje o typowych przedstawicielach tych ras. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie psów wg nazwy oraz ich przeglÄ…danie w kilku wygodnych trybach: - Tryb peÅ‚nej alfabetycznej listy ras psów To standardowa lista zawierajÄ…ca miniaturki i nazwy ras psów w porzÄ…dku alfabetycznym. W tym trybie możemy wyszukiwać wg nazw ras psów. - Tryb graficznej wstÄ™gi Jest to ciÄ…g kart z miniaturami psów uÅ‚ożonymi w porzÄ…dku alfabetycznym; na karcie wybranej rasy przycisk „wiÄ™cej” umożliwia przejÅ›cie w tryb oglÄ…dania pojedynczego psa. - Tryb wyÅ›wietlania ‘karty’ pojedynczego psa W tym trybie widzimy jego nazwÄ™, miniaturkÄ™ oraz wizytówkÄ™ z podstawowymi informacjami o danej rasie psów, a także dużą ilustracjÄ™ psa wraz z obszernym opisem rasy. - Tryb grup ras psów Prezentowane rasy zostaÅ‚ podzielone na 10 grup wg FCI. W tym trybie dostÄ™pne jest hasÅ‚o opisujÄ…ce danÄ… grupÄ™ oraz lista ras psów należących do tej grupy. Wybór jednej pozycji z listy umożliwia przejÅ›cie w tryb oglÄ…dania pojedynczego psa. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 12.58 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Psy Rasowe

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more